لحظه  بروز رسانی 
Banoo
Banoo

هرڪس از دیده ما رفت از #دل نیز

هرڪس از 
 دیده ما رفت از #دل نیز

هرڪس از
دیده ما رفت از نیز برود...
حواست باشد
همگان نیستی✌️🏻
ڪه با دیده برهم زدن
از بروی...
‌شبانے💞🍃

ذهن روشن
مشاهده همه ی 4 نظر
Banoo
Banoo

عشق یعنی پلڪھایم در بےنھایت دوست داشتن

عشق یعنی پلڪھایم 
 در بےنھایت دوست داشتن

عشق یعنی پلڪھایم
در بےنھایت دوست داشتن
سر بر شانہ ے
بستہ مےشوند...
و صبح با رویای
در خط شروع باز مےشوند‌عظیمے💞🍃

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo
مشاهده همه ی 3 نظر
Banoo
Banoo

در هر دم من ‏ همــدم من

در هر 
 دم من 
 ‏ همــدم من

در هر
دم من
‏ همــدم من
‏ ياد جارے است...✌️🏻
‌فخارے💞🍃

مشاهده همه ی 1 نظر
Banoo
Banoo

پرسہ در ڪوی غـزل بے #تو عجب

پرسہ در 
 ڪوی غـزل بے #تو عجب

پرسہ در
ڪوی غـزل بے عجب
دلگیر است...
از
رهگـذرانش
ز غروبش سیر است...
💞🍃

مشاهده همه ی 1 نظر