لحظه  بروز رسانی 
Kian
Kian

🍁 گاهی یهو حس میکنی باید نباشی. یک هفته یا

🍁 گاهی یهو حس میکنی باید نباشی. یک هفته یا
گـمــونم ، رضا صادقی

🍁 گاهی یهو حس میکنی باید نباشی..
یک هفته یا یک سال
نمیدانی
فقط حس میکنی باید نباشی
دور دور حتی ازخودت..
حتی از خاطراتت.. 🍃

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kian
Kian

🍂🍁 وسط راه رهایشان کن و برو تمام کسانی

🍂🍁 وسط راه رهایشان کن و برو تمام کسانی

🍂🍁 وسط راه
رهایشان کن و برو
تمام کسانی را که حالت را خوب نمیکنند
تمام انهایی را که فقط تو مخدر وجودشان هستی
بگذار انگ نیمه راه بودن بر پیشانی ات بزنند
بگذار یادبگیرند خوبی کردن و ارامش بخش بودن فقط مختص به تو نیست
بگذار بچشند طعم تلخ ناارامی را
بگذار برای آوردن لبخند بر روی لبهایت جان بدهند
بگذار یک بار هم که شده تو معتاد زندگی باشی..🍃

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kian
Kian

🍂 عشق. دق الباب نميکند، مودب نيست ، حرف

🍂 عشق. دق الباب نميکند، مودب نيست ، حرف

🍂 عشق..
دق الباب نميکند،
مودب نيست ، حرف شنو نيست
درس خوانده نيست ، درويش نيست
سربزير نيست ،مطيع نيست..
... عشق ديوار را باور نميکند، کوه را باور نميکند
گرداب را باور نميکند، مرگ را حتی باور ندارد
یا نگذار بیاد ..یا اگه عاشق شدی
بیخودی با او نجنگ
تو برنده نمیشی.. 🍃🍁

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kian
Kian

🍁 آدم از یک جایی به بعد دیگر خودش را

🍁 آدم از یک جایی به بعد دیگر خودش را

🍁 آدم از یک جایی به بعد
دیگر خودش را به در و دیوار نمیکوبد،
از هر چه هست و نیست شاکی نمیشود،
از آدم ها فاصله نمیگیرد
از هیچ کس، دیگر متنفر نمیشود.
دیگر گریه نمیکند
غصه نمی خورد
از حرف کسی نمی رنجد.
دیگر شعر نمیخواند، موسیقی گوش نمیدهد،
به کسی زنگ نمی زند، کسی هم به او زنگ نمی زند.
دیگر صدایی، اتفاقی، بوی عطری، اسمی، زنگ تلفنی، نامه ای، خاطره ای، حرفی، رنگ پیراهنی
حواسش را پرت نمی کند.
آدم از یک جایی به بعد، دیگر منتظر نمی ماند،
دیگر عجله نمی کند، دیگر حوصله اش سر نمی رود، دیگر بی قرار نمی شود.

می دانی؟
آدم از یک جایی به بعد
فقط تماشا میکند .. 🍃

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kian
Kian

🍁 فکــر می کــردم در قلب تــ ـــ ـــو

🍁 فکــر می کــردم در قلب تــ ـــ ـــو

🍁 فکــر می کــردم
در قلب تــ ـــ ـــو
محکومم به حبــس ابدم !!
به یکبــاره جــا خــوردم …
وقـــتی
زندان بان برســـرم فریاد زد:
هــی..
تــو آزادی

و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد ..🍃

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kian
Kian

🍁 عشق مثل ڪشیدن دو سر یڪ کِــش میمونه

🍁 عشق مثل ڪشیدن دو سر یڪ کِــش میمونه

🍁 عشق مثل
ڪشیدن دو سر یڪ کِــش میمونه
ڪـ ۲ نفر دارن میڪشنش
اگه یکی ولش ڪنه
دردش واسه ڪسی میمونه ڪــ هنوز اونو سفت نگاه داشته.. 🍃

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kian
Kian

مدتها ڱذشتــ تا فهمیدم زندگی باخیالتـــ بهتر از داشتنتــــ بود

مدتها ڱذشتــ تا فهمیدم زندگی باخیالتـــ بهتر از داشتنتــــ بود
دلخوشم ، داریوش

مدتها ڱذشتــ تا
فهمیدم زندگی باخیالتـــ بهتر از داشتنتــــ بود.. 🍃


🍂من با خیالت دلخوشم از خواب ، بیدارم مڪن.. 🍃

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید