لحظه  بروز رسانی 
پریا .ارشدSEPAHAN-GOLDEN
پریا .ارشدSEPAHAN-GOLDEN

زنده باد عشق تو محبوبم زنده باد! که خیالم را

زنده باد عشق تو محبوبم زنده باد! که خیالم را

زنده باد عشق تو محبوبم زنده باد!
که خیالم را آن قدر دور می برد
که برای حیات این مردم،
معنایی پیدا کند...


شمس_لنگرودی

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سپیده
آروم و عادیآروم و عادی
سپیده

وقتی دو انسان پخته و معنوی به هم دل می‌بازند، یکی

وقتی دو انسان پخته و معنوی به هم دل می‌بازند، یکی

وقتی دو انسان پخته و معنوی به هم دل می‌بازند، یکی از بزرگترین پارادوکس‌های زندگی اتّفاق می‌افتد.
یکی از زیباترین پدیده‌های جهان هستی رخ می‌دهد. آن ها با هم هستند و در عین حال به شدّت مستقل و تنها هستند. آن‌قدر به هم نزدیکند که انگار هر دوی آنها یک نفرند امّا در عین حال با هم بودنشان، فردیّتشان را نابود نمی‌کند، با هم هستند و تنها هستند. با هم بودنشان کمک می‌کند که تنها باشند. دو انسان پخته و معنوی اگر عاشق هم شوند، بدون حسّ مالکیّت بدون سیاست، بدون ریاکاری به هم کمک می کنند که آزاد باشند.

{-116-}

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 8 نظر
@kalaja2020

اگر یک نفر فقط یک نفر را دارید که از بودن

اگر یک نفر فقط یک نفر را دارید که از بودن

اگر یک نفر فقط یک نفر را دارید که از بودن شما برق شادی را در چشمانش ببینید

و از نگاه کردن بشما و موقع صحبت شما توجهش جلب شما باشد و از بودنتون لذت ببرد .

خلاصه بگویم : اگر یکی را دارید که از ته دل دوستتون دارد . خوشبخت ترین فرد روی زمینی اید.

#: هم چین کسی را برای همه آرزومندم .

مشاهده همه ی 3 نظر
『e』『n』『f』『e』『D』
『e』『n』『f』『e』『D』

نگران نیستم . همه چیز درست میشود آب ریخته

نگران نیستم . همه چیز درست میشود آب ریخته

نگران نیستم ...
همه چیز درست میشود
آب ریخته روی زمین جمع نه ، اما خشک میشود
قلب شکسته
خوب نه , اما ترمیم میشود
و هنوز هم میتوان
در گلدان شکسته , گل کاشت

...

نظرات برای این پست غیر فعال است
ڬـُوروش آريــــا
ڬـُوروش آريــــا

اگر انسانها به جای دین به انسانیت معتقد بودند

اگر انسانها به جای دین به انسانیت معتقد بودند

اگر انسانها به جای دین به انسانیت معتقد بودند

انسانیت چیزی ست ورای همه ی ادیان

انسانیت مهربانی ست

نمازودعاو روزه ندارد

انسانیت گاهی یک لبخنداست

که به کودک غمگینی هدیه میکنید ...

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 3 نظر