افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
http://upload7.ir/imgs/2014-04/04063929769622340066.gif
بروز رسانی 
پسرک معتاد به عشق
مهربونمهربون
پسرک معتاد به عشق

ﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ …
ﻣﺜﻼ: ﭘﺸﻪ ﻣﺸﻪ،ﮐﻔﺘﺮ ﻣﻔﺘﺮ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ شیرینی ، ﭼﻤﺪﻭﻥ ﻭ ﻗﻤﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
حواستون ب منه یا دارید تکرار میکنید!؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ... بِهِ یُطاعُ الرَّبُّ ویُعبَدُ ، وبِهِ تُوصَلُ الأرحامُ ، ویُعرَفُ الحَلالُ مِنَ الحَرامِ ، العِلمُ إمامُ العَمَلِ والعَمَلُ تابِعُهُ ، یُلهَمُ بِهِ السُعَداءُ ، ویُحرَمُهُ الأشقِیاءُ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : تحصیل دانش بر هر مسلمانی واجب است... با دانش است که پروردگار فرمانبری و پرستش می شود و با دانش است که پیوندهای خویشاوندی برقرار می ماند و روا از ناروا باز شناخته می شود. دانش پیشوای عمل است و عمل پیرو آن می باشد، به نیکبختان دانش الهام می شود و شوربختان از آن محروم می شوند.
الأمالی للطوسی : 488/1069.

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
أکثَرُ النّاسِ قیمَةً أکثَرُهُم عِلما ، وأقَلُّ النّاسِ قیمَةً أقَلُّهُم عِلما .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : با ارزشترین مردم کسانی هستندکه از دانش بیشتری برخوردارند و کم ارزشترین مردم کسانی هستند که از دانش کمتری بهره مندند.
الأمالی للصدوق : 73/41 .

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ الجِهادِ وأهلُ العِلمِ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : نزدیکترین مردم به درجه پیامبری، مجاهدان و دانشمندانند.
کنز العمّال : 10647 .

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
یُوزَنُ یَومَ القِیامَةِ مِدادُ العُلَماءِ ودِماءُ الشُّهَداءِ فیَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلی دِماءِ الشُّهَداءِ.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : روز قیامت مرکّب عالمان و خون شهیدان با هم وزن می شوند و مرکّب عالمان بر خون شهیدان می چربد.
الدرّ المنثور : 3/423 .

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
نَومٌ مَعَ عِلمٍ خَیرٌ مِن صَلاةٍ عَلی جَهلٍ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خوابِ توأم با علم و دانش، بهتراز نماز همراه با نادانی است.
منیة المرید : 104.

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
ساعَةٌ مِن عالِمٍ یَتَّکِئُ عَلی فِراشِهِ یَنظُرُ فی عَمَلِهِ ، خَیرٌ مِن عِبادَةِ العابِدِ سَبعینَ عاما.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : یک ساعت تکیه زدن عالم بر بستر خویش و نگریستن در کار و عملش، بهتر از هفتاد سال عبادت عابداست.
روضة الواعظین : 16

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
إنَّ فَضلَ العالِمِ عَلی العابِدِ کفَضلِ الشَّمسِ عَلی الکَواکِبِ ، وفَضلُ العابِدِ عَلی غَیرِ العابِدِ کفَضلِ القَمَرِ عَلی الکَواکِبِ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : همانا برتری عالم بر عابد،همچون برتری خورشید است بر ستارگان و برتری عابد بر غیر عابد، همانند برتری ماه است بر ستارگان.
بحار الأنوار : 2/19/49.

نظرات برای این پست غیر فعال است