http://upload7.ir/imgs/2014-04/04063929769622340066.gif
بروز رسانی 
Nahid
Nahid

من همچو موج ابر سپیدی کنار تو بر گیسویم نشسته

من همچو موج ابر سپیدی کنار تو
بر گیسویم نشسته گل مریم سپید

هر لحظه می‌چکید ز مژگان نازکم
بر برگ دست‌های تو آن شبنم سپید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Nahid
Nahid

ما تکیه داده نرم به بازوی یکدیگر در روحمان طراوت

ما تکیه داده نرم به بازوی یکدیگر
در روحمان طراوت مهتاب عشق بود

سرهایمان چو شاخه سنگین ز بار و برگ
خامش بر آستانه محراب عشق بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Nahid
Nahid

چشم منست اینکه در او خیره مانده ای

چشم منست اینکه در او خیره مانده ای

لیلی که بود؟ قصه چشم سیاه چیست؟

در فکر این مباش که چشمان من چرا

چون چشم های وحشی لیلی سیاه نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

مشکلِ اصلیِ من با نقد و نقادی این است:

مشکلِ اصلیِ من با نقد و نقادی این است:

هرگاه شعری را با رنگِ سیاه نوشته‌ام

گفته‌اند:

اقتباسی‌ست از چشم‌های تو!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

پیش از آنکه معشوقه‌ام شوی هندیان و پارسیان

پیش از آنکه معشوقه‌ام شوی

هندیان و پارسیان و چینیان و مصریان

هر کدام

تقویم‌هایی داشتند

برای حسابِ روزها و شبانو آنگاه که معشوقه‌ام شدی

مردمان

زمان را چنین می‌خوانند:

هزاره‌ی پیش از چشم‌های تو

یا

هزاره‌ی بعد از آن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم،

وقتی به دنیا میام، سیاهم،

وقتی بزرگ میشم، سیاهم،

وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم،

وقتی می ترسم، سیاهم،

وقتی مریض میشم، سیاهم،

وقتی می میرم، من هنوز سیاهم...

و تو، رفیق سفید،
وقتی به دنیا میای، صورتی ای،

وقتی بزرگ میشی، سفیدی،

وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی،

وقتی سردت میشه، آبی ای،

وقتی می ترسی، زردی،

وقتی مریض میشی، سبزی،

و وقتی می میری، خاکستری ای...

و تو به من میگی رنگین پوست..؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

به قدری دوستت دارم كه گاهی قلبم می

به قدری دوستت دارم كه

گاهی قلبم می گيرد

و نمی دانم چه خاكی به سرم بريزم

بيش از توانم دوستت دارم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید