http://upload7.ir/imgs/2014-04/04063929769622340066.gif
بروز رسانی 
Somayeh
Somayeh

مشکلِ اصلیِ من با نقد و نقادی این است:

مشکلِ اصلیِ من با نقد و نقادی این است:

هرگاه شعری را با رنگِ سیاه نوشته‌ام

گفته‌اند:

اقتباسی‌ست از چشم‌های تو!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

پیش از آنکه معشوقه‌ام شوی هندیان و پارسیان

پیش از آنکه معشوقه‌ام شوی

هندیان و پارسیان و چینیان و مصریان

هر کدام

تقویم‌هایی داشتند

برای حسابِ روزها و شبانو آنگاه که معشوقه‌ام شدی

مردمان

زمان را چنین می‌خوانند:

هزاره‌ی پیش از چشم‌های تو

یا

هزاره‌ی بعد از آن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم،

وقتی به دنیا میام، سیاهم،

وقتی بزرگ میشم، سیاهم،

وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم،

وقتی می ترسم، سیاهم،

وقتی مریض میشم، سیاهم،

وقتی می میرم، من هنوز سیاهم...

و تو، رفیق سفید،
وقتی به دنیا میای، صورتی ای،

وقتی بزرگ میشی، سفیدی،

وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی،

وقتی سردت میشه، آبی ای،

وقتی می ترسی، زردی،

وقتی مریض میشی، سبزی،

و وقتی می میری، خاکستری ای...

و تو به من میگی رنگین پوست..؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

حتی پرندگان هم کمک می‌کنند به همدیگر

حتی پرندگان هم

کمک می‌کنند به همدیگر

بیا نزدیک

نزدیکتر

کمکم کن

ببوسمت ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

به قدری دوستت دارم كه گاهی قلبم می

به قدری دوستت دارم كه

گاهی قلبم می گيرد

و نمی دانم چه خاكی به سرم بريزم

بيش از توانم دوستت دارم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

دلم به حال پروانه ها می سوزد وقتی چراغ را

دلم به حال پروانه ها می سوزد
وقتی چراغ را خاموش می کنم

و به حال خفاش ها
وقتی چراغ را روشن می کنم ...

نمی شود قدمی برداشت
بدون آن که کسی برنجد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

از در بالا رفتـم پلـه ها را بـاز

از در بالا رفتـم

پلـه ها را بـاز كردم

لباس خوابم را خواندم

دكمه هاي دعايم را بستم

ملافـــه هاي را خاموش كردم

چراغ خواب را روي سرم كشيدم

آخ...

از ديشب كه مرا بوسيده اي

همه چيز را قاطي كرده ام.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید