لحظه  بروز رسانی 
ســــــــــــــارا
ســــــــــــــارا

بــرای رفتــن . گــاه بــه جــاده هــا نــیـازی نیـستـــــ هـمیـن

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2389131o3vgm20qsk.gif

بــرای رفتــن ...

گــاه بــه جــاده هــا نــیـازی نیـستـــــ

هـمیـن کـه بـی لـبخـنـد آمـده ای

یـعنـی عـمـری سـتـــ

رفـتــه ای !!

%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%84_%D9%90_%D9%85%

مشاهده همه ی 5 نظر
ســــــــــــــارا
ســــــــــــــارا

هــروقـتــ شـکـــ مــیــکـنــی بــه عــشـق  بــه خنــده ، بــه مـهـر

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2389131o3vgm20qsk.gif

هــروقـتــ شـکـــ مــیــکـنــی بــه عــشـق 

بــه خنــده ، بــه مـهـر ، بــه گــرمــا ...

حـتــی بــه خــاکــــ 

هـروقـتــــ گـم مـیـکـنـی راهـتـــ را ، آســمـان را 

حــتـی خـودتــ را ....

بـه مــادرتــــ نـگــاه کــن !!


mother.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
[̲̲̅p̲̲̅̅a̲̲̅̅r̲̲̅̅m̲̲̅̅i̲̲̅̅s̲̲̅̅ ̲̲̅̅]
لوسلوس
[̲̲̅p̲̲̅̅a̲̲̅̅r̲̲̅̅m̲̲̅̅i̲̲̅̅s̲̲̅̅ ̲̲̅̅]

jza_blogfa_%DA%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%

مشاهده همه ی 3 نظر
ســــــــــــــارا
ســــــــــــــارا

مـــرگــــ حــق تــمــام انــســان هــاستـــــ .  کـــاش خــوشبــختــی هــم حقـــشــان

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2389131o3vgm20qsk.gif

مـــرگــــ حــق تــمــام انــســان هــاستـــــ ... 

کـــاش خــوشبــختــی هــم حقـــشــان بـــود !!

229553_209338822420703_115648031789783_6

مشاهده همه ی 14 نظر
ســــــــــــــارا
ســــــــــــــارا

دنیاستــــــ دیــگــر. فــرهاد دلــش شیرینـــــ مـیخواستــــــ شیـــرین خســــــــرو خـ

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2389131o3vgm20qsk.gif

دنیاستــــــ دیــگــر...

فــرهاد دلــش شیرینـــــ مـیخواستــــــ

شیـــرین خســــــــرو

خـــــــــسرو...

راســـت مے گفتـــــــ ـ دکــتر شـــــــریعتـے:دنــیارو بدجــــور بد ســاختــنــ ـ ـ..


کاش می دانستی، من سکوتم حرف است

مشاهده همه ی 5 نظر
ســــــــــــــارا
ســــــــــــــارا

مـــن لای کتــابـــــ زنـــدگـی گــیـــر کــرده ام  لای فــصلــی بــدخــط

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2389131o3vgm20qsk.gif

مـــن لای کتــابـــــ زنـــدگـی گــیـــر کــرده ام 

لای فــصلــی بــدخــط و تــلــخ بـــه نـــام انــتــظار ...

thumb_HM-20133450320884412581400959214.9

مشاهده همه ی 5 نظر
ســــــــــــــارا
ســــــــــــــارا

من باختــم . . . به خـود بـاختــم !!  به

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2389131o3vgm20qsk.gif


من باختــم . . . به خـود بـاختــم !! 

به تصویــر غلـط فرشتـه های آدمـ نمــا بـاختــم . . . 

حـال کـه حماقتــ هایــم را می شمــارمـ . . . 

آرامــ . . . آرامــ . . . 

ایـن جمـله در ذهنــم طنیــن انـداز می شـود 

سنـگـ بــاش تــــــا سنگسار نشوی !!


https://facenama.com/i/tmp/1405981068364540_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر