خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
$$...سپیده...$$
متعحبمتعحب
$$...سپیده...$$
پست شماره 319530484 از $$...سپیده...$$

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
$$...سپیده...$$
متعحبمتعحب
$$...سپیده...$$
پست شماره 319530473 از $$...سپیده...$$

.

مشاهده همه ی 1 نظر
Banoo
Banoo

پاییز انارهایش را باید به زمستان ببرد تو نیامدی

پاییز انارهایش را باید به زمستان ببرد تو نیامدی

پاییز
انارهایش را باید به زمستان ببرد
تو نیامدی تا
پیش پایت بشکفند
برسند
بیفتند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

دوستت دارم، و با خیالی از تو خواهم مُرد

دوستت دارم، و با خیالی از تو خواهم مُرد

دوستت دارم،
و با خیالی از تو خواهم مُرد.
دفن خواهم شد.
در جایی که نشانش را نمیدانم...!

و سال‌ها بعد
شاید کسانی باشند،
که از سَر اتفاق،
در اعماق زمین
یا تکه‌ای از یک شهر سوخته،
مشتی خاک خواهند یافت!
که بوی عشق میدهد...

مشاهده همه ی 1 نظر
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

بودنت همه چیز راعوض میکند امااینکه کنارم باشی یانباشی

بودنت همه چیز راعوض میکند امااینکه کنارم باشی یانباشی

بودنت همه چیز راعوض میکند
امااینکه کنارم باشی یانباشی
فرقی نمیکندتو مدام
روی بندبندتنم قدم میزنی
و درآسمان دلم پرواز میکنی
همین که نفس میکشی
قدم میزنی میخندی
برای من یعنی همه چیز

مشاهده همه ی 1 نظر