خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
LOR*کٌــرلـک*BOY
قبراققبراق
LOR*کٌــرلـک*BOY

🔹 به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت

🔹 به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت

🔹 به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت

🔸 بجای دروغ نگو؛ بگوییم : راست میگی؟

🔹 به جای لعنت بر پدر کسی که اینجا آشغال بریزد؛ بگوییم: رحمت بر پدر کسی که اینجا آشغال نمی ریزد

🔸 به جای پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود

🔹 به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییم : مناسب من نیست

🔺 گاهی خدا آنقدر صدای کلماتت را دوست دارد که سکوت میکند تا تو بارها برایش حرف بزنی پس زیبا سخن بگوییم👌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*کٌــرلـک*BOY
قبراققبراق
LOR*کٌــرلـک*BOY

یه دنیا دلم گرفته او میگوید عاشقتم وتو دنیای

یه دنیا دلم گرفته او میگوید عاشقتم وتو دنیای

یه دنیا دلم گرفته
او میگوید
عاشقتم وتو دنیای منی
زبان و دلش یکی نیست
به کسی دیگه فکر میکند
ارزش، او بیشترست
در قلبش به روی تو بسته ست
از تو میخواد سالیان
درازی به انتظارش باشی
در عجبم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*کٌــرلـک*BOY
قبراققبراق
LOR*کٌــرلـک*BOY

آدمها فکر میکنند با تظاهر به بی تفاوتی جذاب تر میشوند

آدمها فکر میکنند با تظاهر به بی تفاوتی جذاب تر میشوند

آدمها فکر میکنند با تظاهر به بی تفاوتی جذاب تر میشوند. فکر میکنند اگر پیام ها را دیر جواب بدهند، یا دیرتر سر قرارشان برسند با کلاس ترند!
این باور های غلط از کجا آمده؟!؟
وقتی به عشق و احساس کسی بی تفاوت باشی، رسما او را کشته ای..
یک مدت به حرمت احساسش تحمل میکند اما بالاخره میرود دنبال کسی مثل خودش...
آنوقت شما میمانید و یک عالمه عشق ِ جذاب و با کلاس که روی دستتان مانده ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*کٌــرلـک*BOY
قبراققبراق
LOR*کٌــرلـک*BOY

جـایی برایـم گوشـه‌ی دلـ‌ـت می‌گـذاری ؟! جایی که

جـایی برایـم گوشـه‌ی دلـ‌ـت می‌گـذاری ؟! جایی که

جـایی برایـم
گوشـه‌ی دلـ‌ـت می‌گـذاری ؟!
جایی که ...
جایِ هیــچ کس نیست
همـان گوشه‌ی خالی دلت
که هیـــچ کس پیـدایش نمی‌کنـد
هیـچ کس ...
آن‌جــا را ...
بـرایِ مـن کنـار بگـذار !...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*کٌــرلـک*BOY
قبراققبراق
LOR*کٌــرلـک*BOY

حتی یک نفر در این دنیا شبیه تو نیست

حتی یک نفر در این دنیا شبیه تو نیست

حتی یک نفر در این دنیا
شبیه تو نیست
نه در نفس کشیدن
نه در نفس نفس نفس زدن
و نه از قشنگی
نفس مرا بند آوردن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*کٌــرلـک*BOY
قبراققبراق
LOR*کٌــرلـک*BOY

مدت‌هاست میخواهم بڪَویم " دوستش دارم " اما شما

مدت‌هاست میخواهم بڪَویم " دوستش دارم " اما شما

مدت‌هاست میخواهم بڪَویم
" دوستش دارم "
اما شما ڪہ غریبہ نیستید
رویَش را ندارم
میخواهم بڪَویم عاشقِ چشمانت شده‌ام
اما شرم می‌ڪنم
می‌ترسم بڪَویم بودنت حالم را خوب میڪند
صدایت زیباترین آهنڪَ شب‌هایم می‌شود
میترسم بڪَویم ، او هم ماندنی نباشد
آدم‌ها را ڪہ میشناسی
تا بوے دوست داشتن بہ مشامشان میرسد
هنوز نیامده هواے رفتن بہ سرشان میزند ..!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*کٌــرلـک*BOY
قبراققبراق
LOR*کٌــرلـک*BOY

سڪــوت ڪمر فڪرم را شڪست خسته ام از تظاهر

سڪــوت ڪمر فڪرم را شڪست خسته ام از تظاهر

سڪــوت ڪمر فڪرم را شڪست
خسته ام
از تظاهر به
خـــــندیدن
به بودن
به صبر
به
ایــــستادگی
ڪاش میشد به عزراییل رشوه داد
که زودتر به سراغمان بیاید
اینــجا
در این سرزمین خاڪی
پر است از ادم هایی که مرا نمی فهمند
و فقط ترجمه ام می ڪنند
آن هم به زبان خودشان
خـــــسته ام
از بس که در تنهایی
با خودم حرف زدم وغم
خودم را خودم خوردم
هیچوقت
هیچڪس نفهمید
که در دلم چه غوغاییست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*کٌــرلـک*BOY
قبراققبراق
LOR*کٌــرلـک*BOY

سهم هیچ آغوشی نبوده ام سهم من " آغوش

سهم هیچ آغوشی نبوده ام سهم من " آغوش

سهم هیچ آغوشی نبوده ام
سهم من "
آغوش سرد نفس های خاڪ است
خاڪی ڪه چشمهایم را
هر صبح نوازش می ڪُند "
هر شب گیسوانم را تاب می دهد
و برای تاول زخمهایم مرهم است •••

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید