خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

مگر از زندگی چه میخواهید که در خدایی خدا

مگر از زندگی چه میخواهید
که در خدایی خدا یافت نمیشود؟
که به شیطان پناه میبرید؟
که در عشق یافت نمیشود؟
که به نفرت پناه میبرید؟
که در حقیقت یافت نمیشود؟
که به دروغ پناه میبرید؟
که در سلامت یافت نمیشود؟
که به خلاف پناه میبرید؟
و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید؟
که انسانیت را پاس نمی دارید ؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا و

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا
و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف
و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک
و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار
و بپرهیزید
از ناجوانمردیهــا
ناراستی ها
نامردمی ها!
چنین کنید تا ببینید که خداوند
چگونه بر سر سفره ی شما
با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند
و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد
و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

یتیمان را پدر می شود و مادر بی برادران

یتیمان را پدر می شود و مادر
بی برادران را برادر می شود
بی همسرماندگان را همسر میشود
عقیمان را فرزند میشود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور میشود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
و محتاجان به عشق را عشق می شود
خداوند همه چیز می شود همه کس را
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت روح
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان
اما بقدر فهم تو کوچک میشود
و بقدر نیاز تو فرود می آید
و بقدر آرزوی تو گسترده میشود
و بقدر ایمان تو کارگشا میشود
و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود
و به قدر دل امیدواران گرم میشود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

یه روزی یه جایی اونقدر خوشبختی که از ته دلت

یه روزی یه جایی
اونقدر خوشبختی که از ته دلت میگی
خدایا شکرت
که اون دعا رو برآورده نکردی..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

شفِـقّـت و مهربانــۍ نسبت به ڪسانــے ڪه با ما

شفِـقّـت و مهربانــۍ
نسبت به ڪسانــے ڪه
با ما نسبتـۍ ندارَنـد
ویژگۍ خاصِ "انسـاݩ" اَسـت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

گاهےخداراصدابزن. بےآنکه بخواهے از او گله کنےبی آنکه

گاهےخداراصدابزن.
بےآنکه بخواهے
از او گله کنےبی آنکه
بگویےچرا؟
و بےآنکه نداشتنهاو
نبودن هارابه او
نسبت بدهےگاهےخدارا
به خاطرخدا بودنش صدابزن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

مهـم نیسـت آن بیرون چہ خبر است دشمنند یا دوست،

مهـم نیسـت آن بیرون چہ خبر است
دشمنند یا دوست،
مهـربان یا نامـهربان،
من بہ گشوده شدن تمام گره ها ایمـان دارم،
چون کارم را به خدا می سپارم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

امیــد بهترین سرمایه برای ادامه زندگی است. باد با

امیــد بهترین سرمایه
برای ادامه زندگی است...
باد با چراغ‌ خاموش کاری ندارد...
اگر در سختی هستی
این را بـدان که روشنی ...!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

گرسیــنه شود تنــگ خدا با ما هست گر پای

گرسیــنه شود تنــگ
خدا با ما هست
گر پای شـــود لنــگ
خدا با ما هست
دل را به حریم عشــق بسپار
و برو فرسنــگ به فرسنگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید