خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

ﻏﻤﮕﻴـڹ ﺗﺮیڹ ﺩﺭﺩ " ﻣـــــﺮﮒ " ﻧﻴﺴﺖ ﺩلبستـــــگے بہ

ﻏﻤﮕﻴـڹ ﺗﺮیڹ ﺩﺭﺩ " ﻣـــــﺮﮒ " ﻧﻴﺴﺖ ﺩلبستـــــگے بہ

ﻏﻤﮕﻴـڹ ﺗﺮیڹ ﺩﺭﺩ
" ﻣـــــﺮﮒ " ﻧﻴﺴﺖ
ﺩلبستـــــگے بہ ڪسے ﺍﺳﺖ
ڪہ ﺑﺪﺍنے " ﻫﺴـــــﺖ "
ﺍﻣـــــﺎ " ﺍﺟـــــﺎﺯﻩ ے "ﺑﻮﺩڹ
ﺩﺭ ڪـﻨـــــﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭے.

نظرات برای این پست غیر فعال است
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

سرخطِ خبرهای جهان خط لبانت دنیا شده مبهوتِ دو ابروی

سرخطِ خبرهای جهان خط لبانت دنیا شده مبهوتِ دو ابروی

سرخطِ خبرهای جهان خط لبانت
دنیا شده مبهوتِ دو ابروی کمانت

آنقدر که شیرین سخنی با تو که باشم
شیرین بشود قهوه ام از قند دهانت

وصل است به تو نرخ دلار و تبِ بازار
تغییر کُند ثانیه ای با نوسانت

حتی تو به چینی بزنی حرف قشنگ است
از بس که تو عشقم،که زیباست بیانت

رحمی بکن از خانه به ندرت برو بیرون
هرکس که تو را دید شده شاد روانت

آنقدر عزیزی و نظر کرده که حتی
یک عطسه زدی کل جهان شد نگرانت

چشمم که می افتد به تو لکنت بِ بِگیرم
قلبم که نگو طبل زند از هیجانت

من این همه گفتم که به عنوان ارادت
من را بپذیری به صف دلشدگانت.

نظرات برای این پست غیر فعال است