لحظه  بروز رسانی 
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ
ورزشکارورزشکار
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ

                     

نتیجه تصویری                                    
این نیز بگذرد...اما بعضی چیزها هست که هر چقدر هم بگذرد ، “نمی گذرد” و داغشان تا ابد بر دل آدم میماند !       

مشاهده همه ی 6 نظر
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ
ورزشکارورزشکار
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ

خدایا . تنها عنایت توست که مرا نجات میدهد.به من کمک کن

خدایا ... تنها عنایت توست که مرا نجات میدهد.

به من کمک کن تا آنچه را برایم رقم زدی با آرامش و صبر بپذیرم .

و برای بهتر شدن با توکل به تو تلاش کنم                                                               خدا

مشاهده همه ی 2 نظر
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ
ورزشکارورزشکار
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ

دنیایه مجازی ﺟﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺧﻮﺑﯽ؟؟ ﻣﯿﮕﯽ


دنیایه مجازی ﺟﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺧﻮﺑﯽ؟؟ ﻣﯿﮕﯽ ﺧﻮﺑﻢ ﻣﺮﺳﯽ ...........ﺍﻣﺎ "" ﺍﻭﻥ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!..... ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﭼﺸﺎﯼ ﺧﯿﺲ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!...... ﻧﻪ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﻟﺮﺯﻭﻧﺘﻮ ............ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺘﻮ ﺣﺲ ﮐﻨﻪ ............... ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯽﮑﯾ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﺖ ﮐﻨﻪ ...................... ﻋﺠﺐ ﺟﺎییه ...... ﺍﯾﻦ ﺟﺎ

مشاهده همه ی 11 نظر
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ
ورزشکارورزشکار
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ

✔من ﭼِـہ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻛِــہ↻ ✖ﮔُﻤﺎﻥ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺍﮔﺮﻧَﺒﺎﺷَﻢ✖ ﺩل کسی


✔من ﭼِـہ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻛِــہ↻

✖ﮔُﻤﺎﻥ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺍﮔﺮﻧَﺒﺎﺷَﻢ✖

ﺩل کسی  ﺑَﺮﺍﯾَﻢ ﺗَﻨﮓ ﻣﻴﺸودツ

✖ﺍﻣّـــــﺎ✖

✖ﺣَﻘﻴﻘَﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐِــہ

✖ﺍﮔﺮﻧَﺒﺎﺷَﻢ✖

✖✖ﻓَﻘَﻂ ﻧﻴﺴﺘَﻢ✖✖

↻ﻫَــمیـــــــــن

مشاهده همه ی 27 نظر
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ
ورزشکارورزشکار
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ

 خــــدايا     قُربون دَستتْ مَشتے  يا كسـے رو بهمـون ندہ  يا

 
خــــدايا  
   
قُربون دَستتْ مَشتے 

يا كسـے رو بهمـون ندہ 

يا وَقتـے دادے دیگہ پسـِش نَگـير با مَرام

ْ آدمـا همـ هِـــديہ ھاشـونو پَس نمـيگیرن

✔تو ڪه دیگه خدایی نوڪرتم

مشاهده همه ی 2 نظر
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ
ورزشکارورزشکار
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ

خُــــــــدایا! گَـلویَم دارَد َاز بُـغض می‌تِرکد نَه این طرف‌ها آپاراتی هست

51.jpgخُــــــــدایا!
گَـلویَم دارَد َاز بُـغض می‌تِرکد
نَه این طرف‌ها آپاراتی هست
نَه گَلوی زاپاس دارم!
به دادم بــــــرس
 . . . (!)

مشاهده همه ی 32 نظر
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ
ورزشکارورزشکار
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ

                     

love-girl-tanha-2015-m6-6.jpg                            بــودטּ یـا نـبـــودטּ ، مـسـئــلـہ ایــטּ اســت


هـسـتـــم مـیـروے ســـراغ دیـگـــرے . . . (!)

نـیـسـتـــم مـیـروے ســـراغ دیـگـــرے . . . (!)

دیــدטּ ایــטּ لـפــظـہ هــا بــاور ڪـטּ زجــر آور اسـت

فـلـسـفـــہ ے بـــودטּ مــטּ

پــــوچ اسـت انـــــگـــا
ر (!)

مشاهده همه ی 7 نظر
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ
ورزشکارورزشکار
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ

بَعضــی وََقـتــا اِنـقَــدر اَز زِنــدِگــــــــــــــی خَـســـتـه مـیـشَـــم کِـه دِلَــ

http://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/02/love_love_Rouzegar.com_9.jpgبَعضــی وََقـتــا اِنـقَــدر اَز زِنــدِگــــــــــــــی خَـســـتـه مـیـشَـــم کِـه دِلَــــــــم مـیـخـواد 

قَـبـل از خَـــواب سـاعـتـو روی "هـیـــچــوقـت" کـــوک کـنـم ...

مشاهده همه ی 46 نظر
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ
ورزشکارورزشکار
❀* ❀ą√ą❀* ❀ خورشیـــב عشـᓆـــ

בنیــآے بـבوלּ  تــُــــــــو شباهَتـــ عَجیبــے بــا ایـלּ غـُروبــْ هـآے لـَعنتـے  בارב

http://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/02/love_love_Rouzegar.com_4.jpgבنیــآے بـבوלּ 
تــُــــــــو

شباهَتـــ عَجیبــے بــا ایـלּ غـُروبــْ هـآے لـَعنتـے 
בارב

בلـ♥ـگیـر و בلْ گیــر و בلْ گیــ ــر

مشاهده همه ی 8 نظر