خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

چه زیبا می گفت پیرمرد خیاط : زندگی

چه زیبا می گفت پیرمرد خیاط : زندگی

چه زیبا می گفت پیرمرد خیاط :

زندگی ...
هیچوقت اندازه تنم نشد
حتی ...
وقتی خودم بریدم و دوختم...!👌🏻

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

✨یکی از راههای دستیابی به « آرامش »

✨یکی از راههای دستیابی به « آرامش »

✨یکی از راههای دستیابی به « آرامش »

💫درد و دل کردن با خداست
خیلی خودمونی و به زبان مادریت باهاش حرف بزن
او صمیمی ترین دوستیه که هیچوقت رازت رو بر ملا نمی کنه .

💫تنها کسی که صلاحت رو از خودت بهتر می دونه .
اگه یه روزی چیزی ازش خواستی بهت نداد مطمئن باش خیری درش هست .
برای موفقیت در هر کاری حداکثر تلاشت رو انجام بده ، اما اگر نشد حلش رو به او واگذار کن .

💫آخه خدای تو بهتریت حلّال مشکلاته‌.
اوتنها مونس و همدم اوقات تنهایی توست
دوستی با خدا یعنی «آرامش ».

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

""مطمئن باش"" همون جوری🍀🌼 که بر اثر یه "اتفاق"

""مطمئن باش"" همون جوری🍀🌼 که بر اثر یه "اتفاق"

""مطمئن باش"" همون جوری🍀🌼
که بر اثر یه "اتفاق"
همه چی رو "از دست میدیم"..

یه بار هم بر حسب *اتفاق*
همه چی رو "بدست میاریم""..🍀🌼

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

"دلخوشی های کوچک" یعنی یک "لبخند در جواب نگاهت"

"دلخوشی های کوچک" یعنی یک "لبخند در جواب نگاهت"

"دلخوشی های کوچک"
یعنی یک "لبخند در جواب نگاهت"..
یعنی "ذوق کودک" از 🍂
توصیف "کفش جدیدش"...🌼
یعنی در عین "همه نداشتنها"
یک "برگ پاییزی" را بگذاری
در میان کتابهایت برای *یادگاری*...
یعنی "جمع دوستانت"

یعنی امروز باز تو "زنده" هستی ...
یعنی "چراغ خانه" هنوز روشن است..
*زندگی* همین
"دلخوشی های کوچک" است..
به "جزییات زندگی" دقت🍂
میکنم و از آنها *لذت* میبرم..🌼

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

هنگامی که برای "انسان ها" "آرزوی سعادت" می کنی🍀

هنگامی که برای "انسان ها" "آرزوی سعادت" می کنی🍀

هنگامی که برای "انسان ها"
"آرزوی سعادت" می کنی🍀
"نیروی درونت" به تمامی 🌷
انسان های پاک طینت
متصل می شود و راهی
می شوی برای عبور تمامی
"دعاهای خیری" که از
*تمامی مردم* فرستاده شده...

آن گاه "انرژی دعاها"
و برکت انسان های روی زمین
وارد زندگیت می شود!🍀
برای هم "دعای خیر" کنیم...🌷

♡دکتر الهی قمشه‌‌ای♡

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

ای دل به کمال عشق آراستمت وز هرچه

ای دل به کمال عشق آراستمت وز هرچه

ای دل به کمال عشق آراستمت

وز هرچه به غیر عشق پیراستمت

یک عمر اگر سوختم و کاستمت

امروز چنان شدی که میخواستمت

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

پیدا کردن یک دوست باوفا و صادق مانند:

پیدا کردن یک دوست باوفا و صادق مانند:

پیدا کردن یک دوست باوفا و صادق مانند:

🍃🍂یافتن قطره اشکی
🍃🍂در اقیانوس است

🍃🍂اگر چنین دوستانی دارید
🍃🍂قدرشان را بدانید...

🍃🍀تقدیم به دوستان باوفا..

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

چند سال بعداز اينكه. از دنيا مي رويد،

چند سال بعداز اينكه. از دنيا مي رويد،

چند سال بعداز اينكه...
از دنيا مي رويد،

هيچكس به خاطر نخواهد آورد
كه چقدر ثروتمند و زيبا بوده ايد،

اما همه يادشان خواهد ماند...
كه چه تأثيري روي دلها و ذهن ها گذاشته ايد...

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

درختا خودشون رو از وابستگی به برگ هاشون رها میکنن

درختا خودشون رو از وابستگی به برگ هاشون رها میکنن

درختا خودشون رو از
وابستگی به برگ هاشون رها میکنن

پاييز يعنی خودت رو
از بند چيـزای قدیمی رها کن

تا جا بــرای چيزای
جدید تر باز بشه

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

کمک کردن🌺 به یک انسان ممکن است تمام دنیا

کمک کردن🌺 به یک انسان ممکن است تمام دنیا

کمک کردن🌺
به یک انسان ممکن است
تمام دنیا راتغییر ندهد...

اما میتواند دنیا را برای یک
انسان تغییر بدهد،
بیاییم دستی را بگیریم🍃
و دلی را شاد کنیم

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است