خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
آذر مدیر عشق فقط مادر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر عشق فقط مادر

میگن عشق خدا به همه یکسان هست ولی من

میگن عشق خدا به همه یکسان هست
ولی من میگم منو بیشتر از همه دوست داره
وگرنه به همه یکی مثل تو میداد

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر مدیر عشق فقط مادر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر عشق فقط مادر

دل به تو دادم که غمم برهانی

دل به تو دادم
که غمم برهانی
نشوی تو همان کس
که به درد بکشانی
کاش که شود باز
که یک روز تو
بیایی و بمانی

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mh
ورزشکارورزشکار
mh

انرژی و توانت رو برای نگران بودن استفاده نکن. از انرژیت

انرژی و توانت رو برای نگران بودن استفاده نکن. از انرژیت برای باور کردن، خلق کردن، اعتماد کردن، رشد کردن، درخشیدن و خوب شدن استفاده کن . .

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید