خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

درست متر کن ! آدم ها هم قد خودشان اند ،

درست متر کن ! آدم ها هم قد خودشان اند ، نه هم قد تصورات تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

در آغوش خودم هستم من خودم را در آغوش گرفته

در آغوش خودم هستم
من خودم را در آغوش گرفته ام ! نه چندان با لطافت و نه چندان با محبت
اما وفادارِ وفادار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

نمیتونم ببخشمت ، دور شو برو نبینمت تیکه ای بودی

نمیتونم ببخشمت ، دور شو برو نبینمت
تیکه ای بودی از دلم ، گندیدی و بریدمت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

در خیالم پشت سرت آب ریختم نه برای اینکه برگردی ،

در خیالم پشت سرت آب ریختم نه برای اینکه برگردی ، تا پاک شود هرچه رد پای توست از زندگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

این تو نیستی که مرا از یاد برده ای این

این تو نیستی که مرا از یاد برده ای
این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند
صحبت از فراموشی نیست ، صحبت از لیاقت است !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
||✿یگانه✿همسفر عشق||
||✿یگانه✿همسفر عشق||

احمق بودنت اونجایی ثابت میشه که فک میکنی چون تو نمیتونی

احمق بودنت اونجایی ثابت میشه که فک میکنی چون تو نمیتونی کسیو جاش بیاری، اونم نمیتونه :)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
||✿یگانه✿همسفر عشق||
||✿یگانه✿همسفر عشق||

آدم تنها خيلي زود دستش را در دست هر آنکه با

آدم تنها خيلي زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود مي گذارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
||✿یگانه✿همسفر عشق||
||✿یگانه✿همسفر عشق||

‏آخرشم از همونا که باورشون داریم یه رَکبِ مشتی میخوریم )

‏آخرشم از همونا که باورشون داریم یه رَکبِ مشتی میخوریم :))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
||✿یگانه✿همسفر عشق||
||✿یگانه✿همسفر عشق||

هروقت ترسیدم کسی رو از دست بدم ، اونو از دس

هروقت ترسیدم کسی رو از دست بدم ، اونو از دس دادمس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید