خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
Ali
ناراحتناراحت
Ali

دوست داشتن تـو بی اجازه زیبـاست تو هـم نخواهـی

دوست داشتن تـو بی اجازه زیبـاست تو هـم نخواهـی

دوست داشتن تـو
بی اجازه زیبـاست
تو هـم نخواهـی
من بـاز هم دوستـت دارم...

‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

چڪار ڪنم خوب شي خيلی جملہ قشنگيہ مگہ نہ؟

چڪار ڪنم خوب شي
خيلی جملہ قشنگيہ مگہ نہ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

باتُو حال خوشم پايان ندارہ

باتُو حال خوشم
پايان ندارہ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

در میان پختگان عشق او خامم هنوز

در میان پختگان عشق او خامم هنوز

در میان پختگان عشق او خامم هنوز ...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

اندازع تموم بے نهایت هایع دُنیا دوصت داعرَم∞❥

اندازع تموم بے نهایت هایع دُنیا دوصت داعرَم∞❥

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

توی دنیـا "تُ " فقـط خوب میڪنی حـال منـو♡

توی دنیـا "تُ " فقـط
خوب میڪنی حـال منـو♡

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

یک تو تمام عمر مرا بس است

یک تو تمام عمر مرا بس است

یک تو تمام عمر مرا بس است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

حسود نیستم ولی لال شود هرکه غیر من تو

حسود نیستم
ولی لال شود هرکه غیر من
تو را عشق بنامد ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

من تــو را به هر زبانی که

من تــو را
به هر زبانی که
ترجمه کردم
عشق شدی..❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

ڪاش ميشد تو را تگ ڪرد ، اينجا ميانِ آغوشم

ڪاش ميشد تو را تگ ڪرد ، اينجا ميانِ آغوشم

ڪاش ميشد تو را تگ ڪرد ،
اينجا ميانِ آغوشم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید