خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
Ali
ناراحتناراحت
Ali

•≺ عُمـــرِ ≻• منـے ب مختَصــر

•≺ عُمـــرِ ≻• منـے ب مختَصــر ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

خود رای بودنم را دوست دارمـ وقتی تو انتخاب منی

خود رای بودنم را دوست دارمـ وقتی تو انتخاب منی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

با اینڪه دارَمت ولی باز هر لحظه میخوامت

با اینڪه دارَمت ولی باز هر لحظه میخوامت

با اینڪه دارَمت
ولی باز هر لحظه میخوامت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

تا رگ گردن به تو مبتلا ❤️

تا رگ گردن به تو مبتلا ❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

دوست داشتن تو چیزیه که هیچ وقت ازش خسته نمیشم

دوست داشتن تو چیزیه که هیچ وقت ازش خسته نمیشم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
ناراحتناراحت
Ali

بی دلیل دوستت دارم عشق ؛ نه دلیل

بی دلیل دوستت دارم
عشق ؛
نه دلیل میخواهد نه بهانه..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

دلتنگی سهم ماست . . . ! از

دلتنگی سهم ماست . . . ! از

دلتنگی سهم ماست . . . !

از خاطراتی که یه روز ، خاطره نبودن ، زندگی بودن . . . !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

‏کاش میفهمیدی دلیل این همه بهونه گیری هام نبودن توئه

‏کاش میفهمیدی دلیل این همه بهونه گیری هام نبودن توئه

‏کاش میفهمیدی دلیل این همه بهونه گیری هام نبودن توئه..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amin
خواب آلودخواب آلود
Amin

‏⁧ محبوبم ⁩ ‏امروز ندیدَمَت ‏و دلم گرفت

‏⁧ محبوبم ⁩
‏امروز ندیدَمَت
‏و دلم گرفت
‏کاش آینه اتاقت بودم
‏کاش...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amin
خواب آلودخواب آلود
Amin

چقدر زندگی می‌چسبد کنار کسی که دوستت دارد

چقدر زندگی می‌چسبد
کنار کسی که دوستت دارد...

👤حمیدرضا عبداللهی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید