خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ چہ با دل‌هاے ما دلدادگان ڪردے


چہ با دل‌هاے ما دلدادگان ڪردے

ڪہ مدت‌هاست بہ هرجا مےرویم ،

از دلبرے هاے تو

صحبت‌هاست

ے

💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌‌سر و ڪارِ دلِ دیوانہ ام


‌‌سر و ڪارِ دلِ دیوانہ ام

افتاده با طفلے

ڪہ هرجا نالہ برمےدارد «این»،

«او» سنگ بردارد

ے_ڪشمیرے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌دل درخورِ صحبتِ دل‌افروز نبود زآن


‌دل درخورِ صحبتِ دل‌افروز نبود

زآن بر منِ مستمند دل‌سوز نبود

زآن شب ڪہ برفت و گفت: «خوش ‌باد شبت!»

هرگز شبِ محنتِ مرا روز نبود


ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌ڪفر نمے گویم اما ،


‌ڪفر نمے گویم اما ،


مرا بے تو آفریدن خطا بود !


ے

💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌یڪ نیش تبسم نمڪ آلوده‌ے صد ناز


‌یڪ نیش تبسم نمڪ آلوده‌ے صد ناز


در ڪارِ دلم ڪن ڪہ ثوابے بہ از این نیست


ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌زیر سنگینی کفاره کمر می‌شکند لب تو باشد


‌زیر سنگینی کفاره کمر می‌شکند
لب تو باشد
و من
روزه بمانم !؟

ابداً ..!برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌‌ آرزوے دلے ، اما ز تو دل را چہ

‌‌
آرزوے دلے ، اما ز تو دل را چہ نشاط؟

ڪہ درآیے چو ز در ، دل برود از دستم !

ے

💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌من در سرِ زلف تو بدیدم دلِ خویش


‌من در سرِ زلف تو بدیدم دلِ خویش
💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌آمدے مےخواستم عرض تمنایے ڪنم شوق


‌آمدے مےخواستم عرض تمنایے ڪنم

شوق چندان شد هجوم‌ آور

ڪہ گویایے نماند


‌مازندرانے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌‌ قربان دل شوم ڪہ جز اندیشہ ے تو را

‌‌
قربان دل شوم ڪہ جز اندیشہ ے تو را

در سینہ ے شڪستہ ے خود جا نمے دهد


ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید