خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

زیباتریڹ گل ها همیشه مختصِ بهترین هاست زندگیتون مثل

زیباتریڹ گل ها همیشه مختصِ بهترین هاست زندگیتون مثل

زیباتریڹ گل ها همیشه
مختصِ بهترین هاست
زندگیتون مثل گل ها
زیبا و خوش آب و رنگ
و هر جایی کـه هستین
دعا میڪنم
خـدا پناهتان باشد

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 3 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

رحمت الهی بـه وسعت آسمان ها پهن اسـت الهی

رحمت الهی بـه وسعت آسمان ها پهن اسـت الهی

رحمت الهی
بـه وسعت آسمان ها پهن اسـت
الهی دل‌ تان بوسه گاه خورشید
چشمتان ستاره باران
دل‌ تان ڪهڪشان نور
گونه‌ هاتان وقت خواب
بوسه‌ گاه خـدا

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 1 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

چه دعایی کنمت بهتر از این: خنده ات از ته

چه دعایی کنمت بهتر از این: خنده ات از ته

چه دعایی کنمت بهتر از این:
خنده ات از ته دل
گریه ات از سر شوق
و دلت کلبه ای از مهر و صفا
قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 1 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

دعا می کنم زیر این سقف بلند روی دامان زمین

دعا می کنم زیر این سقف بلند روی دامان زمین

دعا می کنم زیر این سقف بلند
روی دامان زمین
هر کجا خسته شدی
یا که پر غصه شدی
دستی از غیب به دادت برسد
و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس…

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 26 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازد

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازد

زندگی مانند گیتاری است که
گاهی نوای غمگین می نوازد
و گاهی نوای شاد
امیدوارم از این پس آهنگ زندگی ات شاد
تنت سالم و دلت خوش باشد.

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 1 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

امیدوارم دریای زندگیتون پر از امواج زیبای سلامتی آسمون

امیدوارم دریای زندگیتون پر از امواج زیبای سلامتی آسمون

امیدوارم دریای زندگیتون
پر از امواج زیبای سلامتی
آسمون دلتون خالی
از ابرای غم و ناراحتی
و ساحل عمرتون
پر از ماسه های برکت باشه

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 1 نظر
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

همیشه دعا کنید چشمانی داشته باشید که بهترین ها

همیشه دعا کنید چشمانی داشته باشید که بهترین ها

همیشه دعا کنید
چشمانی داشته باشید
که بهترین ها را در آدم ها ببیند
قلبی که خطا کارترین ها را ببخشد
ذهنی که بدی ها را فراموش کند
و روحی که هیچ گاه
ایمانش به خدا را از دست ندهد…

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 1 نظر