لحظه  بروز رسانی 
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
🎀💗🎀

🎀💗🎀

مشاهده همه ی 21 نظر
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
🎀💞🎀

🎀💞🎀

مشاهده همه ی 4 نظر
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
🎀💗🎀

🎀💗🎀

مشاهده همه ی 11 نظر
✨¦¦_Mαяуαм→ѕαяαв_¦¦✨
خوشحالخوشحال
✨¦¦_Mαяуαм→ѕαяαв_¦¦✨
پست شماره 319770293 از ✨¦¦_Mαяуαм→ѕαяαв_¦¦✨

{-7-}

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 23 نظر
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

┄┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ در هر جغرافیایے ڪـہ هستے جهت ها

┄┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ در هر جغرافیایے ڪـہ هستے جهت ها

┄┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄
در هر جغرافیایے ڪـہ هستے
جهت ها تفاوتے ندارند
تمامِ دامنـہ هایِ دلت
بـہ سمتِ خوشبختے باد...
┄┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

خوش اومدے عزیز دݪم💋

مشاهده همه ی 9 نظر
❆❈ Gнαℓвє уαкнι ❉❊
قاطیقاطی
❆❈ Gнαℓвє уαкнι ❉❊

سفیدی برف را برای روحت سرخی انار را برای

سفیدی برف را برای روحت سرخی انار را برای

سفیدی برف را برای روحت
سرخی انار را برای قلبت
شیرینی هندوانه را برای عشقت
وبلندی یلدا را برای زندگی قشنگت آرزومندم💙

🎀 یلداتـــونــــ مبارڪــــ دوستانـــ🎀

مشاهده همه ی 44 نظر
پــگــ♥ـــآه
پــگــ♥ـــآه

آخرین لحظه‌های پاییزتـون 🍂 پُر از

آخرین لحظه‌های پاییزتـون 🍂 پُر از

.

آخرین لحظه‌های پاییزتـون 🍂
پُر از آرزوهایِ قشنگ (:

مشاهده همه ی 28 نظر
ℰℓα♄ℯ
آروم و عادیآروم و عادی
ℰℓα♄ℯ

در انتهــاے ڪوچهـ آذر دختریست به نام

در انتهــاے ڪوچهـ آذر دختریست به نام
یلداتوטּ مبارڪ


در انتهــاے ڪوچهـ آذر
دختریست به نام یلدا
با موهــاے بلند و مشڪی
پوستے سفید و گونهـ هــاے سرخ مثل انار
دخترے ڪهـ منتظر است ڪسے بیاید
و با عشق دقایق منجمدش را گرم ڪند
آواز با هــم بودטּ را در گوش هــایش زمزمهـ ڪند
و با دیدار هــاے ڪوتاهـ دوست داشتטּ هــاے تهـ نشیטּ شدهـ اش را تڪاטּ دهــد
ڪسے ڪهـ براے حال آشفتهـ اش حافظ بخواند
و براے نگاهـ هــاے زمستانے اش ساز گرما بزند
سال هــاست ڪهـ هــمهــ دقیقه آخرِ
انتظارِ یلدا را جشטּ مے گیرند
اما هــیچ ڪس نمیداند ڪهـ او تنهــا براے دیدטּ معشوقے انتظار میڪشد ڪهـ رسیدטּ بهـ آن امیدے محال است
زمستانِ سرد مقصد یلدایے بود
ڪهـ با هــزاراטּ آرزو براے دیدار با تنهــا یارِ پنهــانے اش
بهــار
جادهـ طولانے پاییز را پیمودهـ بود
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


یلدا یعنے یادموטּ باشهـ زندگے انقدر ڪوتاهـ اما با ارزش و زیباست ڪهـ براے یڪ دقیقهـ بیشتر ڪنارهــم بودטּ باید جشטּ گرفت و شاد بود

❄❇

نظرات برای این پست غیر فعال است
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌
آروم و عادیآروم و عادی
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌

اوم یـادمہ سالهاےگذشتهـ شایدم تا همینـ پـارسال خیلـے ذوقِ

اوم یـادمہ سالهاےگذشتهـ شایدم تا همینـ پـارسال خیلـے ذوقِ
شبــ یلدا (* ❤

اوم
یـادمہ سالهاےگذشتهـ شایدم تا همینـ پـارسال خیلـے ذوقِ اینو داشتــم ڪه زودتــر نزدیڪ بشیم به عیـد یا شبـ یلدا یا ...
هر مناسبتـےڪه باعث بشهـ من خطابتونـ بدم و کلے باهاتونـ این حس و حالِ شیرینـ رو شریڪ باشمـ !
یڪ هفتہ جلوتـر پیشواز میرفتم واسش و .....
ولے امساݪ هیچ ذوق و اشتیاقـےنبود( : انگارےیلداخانوم خیلے زود اومد! شایدم دلگیرم از اینڪهـ فصلِ قشنگِ پاییـزم‌ فصلِ آغازم تمـوم شد🍁🍂
و یادتونـ نـره زندگـےاونقدر ڪوتاههـ ڪه یڪ دقیقهـ با هم بودنـ رو باید جشـن بگیریم:)🌼...
با همہ‌ۍاینـا‌بازم‌نمیشدیادتونـ نکنم‌و نگم ڪه یلداتونــــ مبارڪــ {-w67-}{-35-}


توےاین‌شب‌عزیز‌براتونـ دعا میڪنم‌و‌برام‌دعـاڪنید🌹🍃...

المــاس هــای درخشــان
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

آنقدر عزیزی که به دل نمی نشینی! تو

آنقدر عزیزی که
به دل نمی نشینی!
تو
به جانم نشسته ای
به جای همه ی آرزوهایم....


مشاهده همه ی 5 نظر