لحظه  بروز رسانی 
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

جانی و جهانی و جهان با #تـــــو خوش است!

جانی و جهانی و جهان با #تـــــو خوش است!

جانی و جهانی
و جهان با خوش است!
ــــــــــــــــــــــــــــــ
!
...
. . .🍃🍃🍃. . .

مشاهده همه ی 11 نظر
پــگــ♥ـــآه
پــگــ♥ـــآه

🍀🍃🍀🍃🍀🍃. غیر قانونی از مرزهای

🍀🍃🍀🍃🍀🍃. غیر قانونی از مرزهای


...🍀🍃🍀🍃🍀🍃...

غیر قانونی
از مرزهای ذهنم عبور می کنی
به خیالم پا می گذاری
و در قلبم ساکن می شوی
مسافر بی مجوز
من اخراجت نمیکنم
سال هاست
من مستعمره ی توهستم ..

...🍀🍃🍀🍃🍀🍃...


جاتـ خالیه ها💔💧

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 12 نظر
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ مجازیست؟! "ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣـــــــﺲ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ مجازیست؟!
"ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣـــــــﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ "...!
مهربانی و ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ "...{-130-}
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ "...{-60-}
شادی و ﺧﻨﺪﻩ اش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯾﺶ "...{-80-}
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ " ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ "...{-94-}
حضورش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ "علامت آنلاینش "...{-117-}
ﻟﺠﺒﺎﺯی و دلخوری اش ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺑﻼﮎ ﻫﺎیش"...{-6-}
نگویید ﻣﺠﺎﺯﯼ...!!
ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...
یقین داریم...
ما اینجا را باور داریم...
ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...{-42-}
ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...{-43-}
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ .....{-55-}
ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ...{-46-}
دلتنگی های گاه وبیگاهمان...
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳــــــــﺖ!!
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺠﺎﺯﯼ!!
ما در اینجا به دوست هايمان عادت کرده ایم...
همانند ماهی به آب!!
اینجا زندگی جاريست...!!
آری...
~اینجا همه چیز واقعیست...!!~

مشاهده همه ی 31 نظر
❤️فقد5 روز دیه❤️
خوشحالخوشحال
❤️فقد5 روز دیه❤️

#چشمانت❣ تنها ویروسے است❣ ڪہ واگیر ندارد❣ ولے

#چشمانت❣ تنها ویروسے است❣ ڪہ واگیر ندارد❣ ولے
دوست دالم


تنها ویروسے است❣
ڪہ واگیر ندارد❣
ولے درمان هم ندارد❣
یڪ درد بےدرمان است...😍😘💕💕:)...❤️

باکلاسه من تولدت مبارک 💝💝💝

مشاهده همه ی 70 نظر
✨¦¦_ ƳαSαMιƝ_¦¦✨
خوشتیپخوشتیپ
✨¦¦_ ƳαSαMιƝ_¦¦✨

تــ♡ــو بَـرایَمـ مِثلِ هیچڪَس نیستے وَ هیچڪَس بَـرایَمـ

تــ♡ــو بَـرایَمـ مِثلِ هیچڪَس نیستے وَ هیچڪَس بَـرایَمـ
♡✿بِهـ تُ قُفل شُدِهـ قَلبَـمـ✿♡

تــ♡ــو بَـرایَمـ
مِثلِ هیچڪَس نیستے
وَ هیچڪَس بَـرایَمـ
مِثلِ تــ♡ــو نیستـ...💞🌠
🔸🔹🔸🎀🎈🎀🔸🔹🔸

بِهـتَرینَمـ خوشحالیتـ آرِزومِهـ💋💫

@II_FeReShTe_BaHaR_II

نظرات برای این پست غیر فعال است
گُݪِ یآسمـ♡ــ زآدروزِتـ مُݕآڔَڪـ✯
لوسلوس
گُݪِ یآسمـ♡ــ زآدروزِتـ مُݕآڔَڪـ✯

[‍‍‹اَز جَوآنِهـ زَدنَش پِیدآست، بَهآرَش رِسیدِه🌱.›]

 لینک
[‍‍‹اَز جَوآنِهـ زَدنَش پِیدآست، بَهآرَش رِسیدِه🌱.›]
❁ کُنجِ دِلَم ❁


[‍‍‹اَز جَوآنِهـ زَدنَش پِیدآست، بَهآرَش رِسیدِه🌱...›]
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
چِشم هاتو بِبندو بِهـ صِداےِبَهآر گُوش ڪُن ڪِهـ دارِه هَمین نَزدیڪیا دَستـ تِڪُونـ میدِه🌿🌸👂
دوستانـ یهـ سالِ دیگهـ با تَمومِ خُوب وَ بَدش؛ با تَمومِ خُوشےوَ ناخوشےهاش تَموم شُد وسالِ جَدید فَرآ رِسیده(:
سال ڪهـ "نو" شُد
پاڪ ڪُن اَفڪارِتـ را اَز ڪينهـ ها، قَلبَتـ را اَز بَدےها ...
زِندِگےڪُوتاه تَر اَز اینهـ ڪِهـ با غَم وَ ناراحَتے؛ ڪینهـ وَ دورےسِپَرےبِشِهـ ..(:
تُو سالِ جَدیدهَمیشِهـ هَمِهـ چےنُو میشِهـ وَ حِسو حالِ تازه اے داره ...
مِثهـ تَمُومِ اینـ نُو شُدَنا سالِ نُو رو بَهانِهـ ڪُنيدبَراےِنُو شُدَنـ دِل هاوَ اَفڪارِتان.
بِبَخشيدبِهـ وسعَتِـ قَلبِتونـ تَمومِ اونایےروڪِهـ خاطِرِتونومُڪدَرڪردَن.
سَعےڪُنیددیگهِـ دَلیلِ غَمِ وَناراحَتے آدَما نَباشید ....
وَ دَرعَوَض هَمونجورےڪِهـ خُودِتودُوسِتـ دارےاَطرافیانِتـ رو هَم دُوستـ دآشتِهـ باش👐 ...
عِشق وَ مُحَبَتـ وَ آرامِش رو بِهِشونـ هِدیهـ بِدِه تاحِسرَتـ نَشهـ ...
عاشِق شَويد اَما درُستــ ؛
عاشِقے ڪُنيد اَما با اَهلَش ؛
پِدَرِتان را .. مادَرِتان را بياوَريد خَطِ اوَلِ اُولَويت‌هاےِزِندگيِتان
دُعايِشان اَگَر نَباشَد فَقَط دَرجا ميزَنيم وَ رِسيدَنےدَرڪار نيست.
حـالِ خُوبــ رو بَراتونــ آرِزومَندَم .. بِهتَرینـآ مالِ شُمـا{-w68-}...

بــزن بــــاران
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
🎀💞🎀

🎀💞🎀

مشاهده همه ی 4 نظر