بروز رسانی 
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

از تو کتاب فصلها پاییز خانوم بیدار شد چارقدشو سرش

از تو کتاب فصلها پاییز خانوم بیدار شد
چارقدشو سرش کرد مشغول کار و بار شد
دوید میون باغو گرما رو جابه جا کرد
باد سرد شیطونو راهی کوچه‌ها کرد
با دستای جادوییش درختارو جادو کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد باغ امسال چه

شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد
باغ امسال چه پاییز عجیبی دارد
غنچه شوقی به شکوفا شدنش نیست
با خبر گشته که دنیا چه فریبی دارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

و شاید پاییز حکایت عشق زنجیروار برگ هاست هرکدام به

و شاید پاییز حکایت عشق زنجیروار برگ هاست
هرکدام به خاطر دیگری خودشان را به زمین می اندازند
و صدای خش‌خش خرد شدنشان در زیر پای ما
آخرین پچ‌ پچ های دوستت دارم است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

گفتی پاییز را دوست داری میدانستم با او نسبتی داری

گفتی پاییز را دوست داری
میدانستم با او نسبتی داری
هر دو مهری دارید که بر دل می نشیند

____ ♣ ♣ ♣ ____

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به

تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست
نگاه من به دل‌پاک و طاهر توست
فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم
که هر چه رود در این سرزمین مسافر توست
همان بس است که با سجده دانه برچیند
کسی که چشم تو را دیده است و کافر توست
به وصف هیچ کسی جز تو دم نخواهم زد
خوشا کسی که اگر شاعر است، شاعر توست
که گفته است که من شمع محفل غزلم؟!
به آب‌وآتش اگر می زنم ه‌خاطر توست

فاضل_نظری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

شاعر عاکف-م هجرت معشوق دیدیم و غم عشاق

شاعر عاکف-م

هجرت معشوق دیدیم و غم عشاق را
عهدشان اول و بعدا پاره میثاق را

صحبت از گل بود و سنبل در میان نطق شان
هان چه پیش آمد وفاق و عشق آن نطّاق را

دفتری کاز صنع رخسار نگارش زد قلم
در میان باد دیدیم آنهمه اوراق را

آن رفیقی کو حفا بر عاشق دل ریش کرد
خط بطلانی کشید او مبحث اخلاق را

عاشقا در وصف زلفش اعتدالی پیشه کن
عقل سالم کی پسندد شیوه اغراق را

فتنه ها دیدیم و بیرحمی از او بسیار هم
مهربانی کیمیا شد شهره آفاق را

غره چون گردید آن ماه عروس دل ستا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

پاییز که می شود حواستان به آدم های زندگیِ تان

پاییز که می شود حواستان
به آدم های زندگیِ تان باشد
کمی بهانه گیر می شوند
حساس می شوند توجه می خواهند
دست خودشان که نیست
این خاصیت پاییز است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

سیگار من در اضطراب تو می سوزد

سیگار من
در اضطراب تو می سوزد

وقتی جهان

میان آشفتگی گاه‌هایمان می نشیند

چایی بریز هم قطار!

تا بار ببندیم و

در شیرینی خواب چشم های تو

فراموش دنیا شویم

فردا صبح

کنار سفره نان و پنیرمان

لبخند ترا می نوشیم

تا خورشید مهربان تر سلام کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

نه چتر با خود داشت نه روزنامه،

نه چتر با خود داشت

نه روزنامه،

نه چمدان

عاشق اش شدم

از کجا باید می‌دانستم

مسافر است؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید