لحظه  بروز رسانی 
★♥Leito♥★
عصبانیعصبانی
★♥Leito♥★

نفسم از نفست لبریز است توعجب حس غریبی که وجودت عشق

نفسم از نفست لبریز است توعجب حس غریبی که وجودت عشق

نفسم از نفست لبریز است
توعجب حس غریبی که وجودت عشق است
چه توانم که نبودت به فنا برده مرا
عطرتن تو جام شفا داده مرا.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★♥Leito♥★
عصبانیعصبانی
★♥Leito♥★

یه نقاشی دیگه خخخ خیلی دوجج دارم

یه نقاشی دیگه خخخ خیلی دوجج دارم

یه نقاشی دیگه خخخ خیلی دوجج دارم .

مشاهده همه ی 8 نظر
★♥Leito♥★
عصبانیعصبانی
★♥Leito♥★

اینم یکی دیگه از نقاشیام خوفه

اینم یکی دیگه از نقاشیام خوفه

اینم یکی دیگه از نقاشیام خوفه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★♥Leito♥★
عصبانیعصبانی
★♥Leito♥★
هه قشنگ کشیدم خخخخ 

هه قشنگ کشیدم خخخخ 

مشاهده همه ی 7 نظر
★♥Leito♥★
عصبانیعصبانی
★♥Leito♥★

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﺪﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻏﺮﻭﺏ

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﺪﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻏﺮﻭﺏ

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺑﻮﺳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺍﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻦ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید