لحظه  بروز رسانی 
ali
خوشتیپخوشتیپ
ali

میدونم آخرش میمیرم و نمی فهمم که چرا

میدونم آخرش میمیرم و نمی فهمم که چرا........معلما وسط کلاس نمیذاشتن دو نفری بریم واسه آب خوردن؟!

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 1 نظر
ali
خوشتیپخوشتیپ
ali

علی عبدالمالکی یه آهنگ داشت توش میگفت  "شبا

علی عبدالمالکی یه آهنگ داشت توش میگفت 

"شبا تا صبح بیدارم، صُبا با قرص میخوابم"

یکی نبود بگه خب داداش اون قرصو شبا بخور

مشاهده همه ی 6 نظر
ali
خوشتیپخوشتیپ
ali

نیمه گم شده عزیز انتظار ندارم تو این گرونی

نیمه گم شده عزیز انتظار ندارم تو این گرونی

پیدات بشه
فقط بگو اگه ظاهر ادما برات مهم

نیس من نرم بدنسازی

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
خوشتیپخوشتیپ
ali

ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ' ﻋﻤﻪ

ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ' ﻋﻤﻪ ﯼ ﻋﻄﺎﺭ ' ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﻮﯾﺲ!!!😳

ﮐﻞ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺭﻭ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ' ﻋﻤﻪ ﯼ ﻋﻄﺎﺭ ' ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻤﻊﮐﻨﻦ،،،
ﺁﺧﺮﺷﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ !!!


ﺍﺻﻼﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺪﺭﯼ ﻋﻄﺎﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽﺷﺪ ...!!!

ﺯﻥ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺪﯾﻦ ؟!؟!؟

ﻋﻤﻪ ﯼ ﻋﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﻩ ﺁﺧﻪ؟ ! ؟ ! ؟

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺻﻼ ' ﻋﻤﻪ ﯼ ﻋﻄﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ' ﺍﺋﻤﻪ ﯼ ﺍﻃﻬﺎﺭ ' ﺑﻮﺩﻩ !!!

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 6 نظر
ali
خوشتیپخوشتیپ
ali

«چه غلطی کردم زودتر نخوابیدم»

«چه غلطی کردم زودتر نخوابیدم»


حدودا 90% آدمائی که 7صبح بیدار میشن به خودشون میگن

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 15 نظر
ali
خوشتیپخوشتیپ
ali

باید یه شلوار بدوزن،، قسمت باسنش حوله باشه

باید یه شلوار بدوزن،،
قسمت باسنش حوله باشه...


آدم راحت دستاشو باهاش خشک کنه...

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 19 نظر
ali
خوشتیپخوشتیپ
ali

رفتم گزینش بدم برای استخدام طرف گفت چن تا کتاب دینی

رفتم گزینش بدم برای استخدام طرف گفت چن تا کتاب دینی خوندی
.
.
.
.
.
.
.
گفتم 4تا
گفت اسماش چیه!!!
گفتم دینی 1 و 2 و 3 و پیش دانشگاهی

نمیدونم‌ چرا انداختنم بیرون

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 25 نظر
ali
خوشتیپخوشتیپ
ali

دختره تو بیو اینستا نوشت یکی بیاد که نره

دختره تو بیو اینستا نوشت یکی بیاد که نرهرفتم بهش گفتم

من نرمبیشعور بلاکم کرد

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 26 نظر
ali
خوشتیپخوشتیپ
ali

گوشیم هی هنگ میکرد، اعصابم خورد شد یه فحش بد از

گوشیم هی هنگ میکرد، اعصابم خورد شد یه فحش بد از دهنم پرید که یهو وسطش یادم اومد تو خونه ام


داد زدم: اه خاااااررراب شد !
بابا گفت چرا اینجوری حرف میزنی؟گفتم چاجاری؟
گفت تو چرا آدم نمیشی؟
گفتم نامادانام!

خلاصه به خیر گذشت

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 46 نظر