در لایک و نشر مطالب گروه ما را یاری کنید.با تشکر از محبت همگی
بروز رسانی 
دلـNεdαــدادگی •♬•♫•.
مشکوکمشکوک
دلـNεdαــدادگی •♬•♫•.

♥♥♥♥♥♥♥ “قوی” کسی است که

♥♥♥♥♥♥♥ “قوی” کسی است که

♥♥♥♥♥♥♥

“قوی”

کسی است که نه منتظر می‌ماند

“خوشبختش”

کنند و نه اجازه می‌دهد

“بدبختش” کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نازنین(مدیر گروه هنرمند)
عصبانیعصبانی
نازنین(مدیر گروه هنرمند)

دوست داشته شدن خیلی خوب است حتی اگر دیر شده باشد!

دوست داشته شدن خیلی خوب است حتی اگر دیر شده باشد!

دوست داشته شدن خیلی خوب است حتی اگر دیر شده باشد! گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها، ناخودآگاه لبخندی روی لبانت می نشاند
.
.
.
دوست دارم این لبخند های بیگاه… و آن بعضی ها درخت دوستی رابا قلب میکارند نه با دست .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

عشق، عشق مي آفريند. عشق، زندگي مي بخشد. زندگي، رنج به

عشق، عشق مي آفريند. عشق، زندگي مي بخشد. زندگي، رنج به همراه دارد. رنج، دلشوره مي آفريند. دلشوره، جرات مي بخشد. جرات، اعتماد مي آورد. اعتماد، اميد مي آفريند. اميد، زندگي مي بخشد. زندگي، عشق به همراه دارد و عشق، عشق مي آفريند
ماركوس بيكل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

ﻭ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﻭ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮ ﻭﺍ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﯿﻦ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؟!
چارلز بوکوفسکی‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و

آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند . چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نابردبار نباشد . بزرگمهر حکیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

اسمان برای گرفتن ماه تله نمیگذارد این ازادی ماه است که

اسمان برای گرفتن ماه تله نمیگذارد این ازادی ماه است که او را پایبند میکند. تاگور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

وقتی شما کم بدست می آورید ،بیشتر می خواهید،هنگامیکه بیشتر بدست

وقتی شما کم بدست می آورید ،بیشتر می خواهید،هنگامیکه بیشتر بدست آوردید باز هم بیشتر می خواهید.اما وقتیکه آن را از دست دادید تازه می فهمید که همان مقدارکم کافی بود.
الیوت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید