لحظه  بروز رسانی 
خواب آلودخواب آلود
@Linnna

تو آینه به خودم گفتم: نگران نباش ما خودمون ُ

تو آینه به خودم گفتم:
نگران نباش ما خودمون ُ داریم (:

نظرات برای این پست غیر فعال است