لحظه  بروز رسانی 
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

images?q=tbn:ANd9GcRwiQQF-53uX5F0Whz78D4

مشاهده همه ی 4 نظر
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

عکس گرفتم هنریبنظرتون چطوره؟؟؟؟؟؟؟

عکس گرفتم هنریبنظرتون چطوره؟؟؟؟؟؟؟

عکس گرفتم هنری{-7-}
بنظرتون چطوره؟؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 21 نظر
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

images?q=tbn:ANd9GcThuof3KqucQomFki9P_oZ

مشاهده همه ی 4 نظر
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

چه کسی گفته که من تنهایم ؟؟؟ من ، سکـوت ،

چه کسی گفته که من تنهایم ؟؟؟
من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم …
بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !

مشاهده همه ی 3 نظر
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

images?q=tbn:ANd9GcQBcyfe_E1M5arEqIC0enQ

مشاهده همه ی 2 نظر
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

هیچکس ویـــرانیم را حس نکرد وســـعت تنـــهاییم را حس نکرد در

هیچکس ویـــرانیم را حس نکرد

وســـعت تنـــهاییم را حس نکرد

در میان خنـــده های تلــــخ من


گــــریه پنهانیم را حــــــس نکرد

در هجوم لحظه های بی کسی

درد بیکس مانـدنم را حـس نکرد

آنــکه با آغاز مـــن ماُنــــوس بود

لحظه پایانیــــم را حـــــس نکرد

من پذیرفتم شکست خویش را

پند ها ی عقل دور انـــــدیش را


آرزو دارم بفــــهـــمــــــی درد را


تلـــخی برخورد های ســــرد را
images?q=tbn:ANd9GcS4Jy6h9X8fZwYfpUjmvRF

مشاهده همه ی 8 نظر
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

قلم بتراشم از هر استخوانم                                                   مرکب گیرم از خ

قلم بتراشم از هر استخوانم

                                                   مرکب گیرم از خون رگانم

بگیرم کاغذی از پرده ی دل

                                                  نویسم بر تو دوست مهربانم:

 

                                      درد عشق و عاشقی درمان ندارد

                                      راز عشق و عاشقی پایان ندارد .

مشاهده همه ی 1 نظر
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چهبدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از كویر است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

تنهایی را دوست میدارمو سکوت را نیز.اما کاش گاهیطنین نفس هایتتنهایی

تنهایی را دوست میدارم

و سکوت را نیز

.

.

اما کاش گاهی

طنین نفس هایت

تنهایی و سکوت مرا در هم می شکست........

مشاهده همه ی 2 نظر
Lord Mory
ناراحتناراحت
Lord Mory

دیگر نیازی به باران نیست ! مدت هاست که گل های

دیگر نیازی به باران نیست !
مدت هاست که گل های باغچه را با اشک هایم آبیاری میکنم . . .
و چه شاداب میشوند این گل ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید