لحظه  بروز رسانی 
Mortaza
بی‌حالبی‌حال
Mortaza

آخیییییییشششش....دلم خنک شد تا تو باشی حیوونا رو اذیت نکنی....71921251438374789109.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mortaza
بی‌حالبی‌حال
Mortaza

از 270 پرستوی تازه بازگشته به ایران 175 شهید از غواصان بوده اند که جای هیچ جراحتی بر بدن نداشته و دست بسته دفن شده بودند
18%2814%29.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر