لحظه  بروز رسانی 
Mortaza
بی‌حالبی‌حال
Mortaza

از 270 پرستوی تازه بازگشته به ایران 175 شهید از غواصان

از 270 پرستوی تازه بازگشته به ایران 175 شهید از غواصان بوده اند که جای هیچ جراحتی بر بدن نداشته و دست بسته دفن شده بودند
18%2814%29.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر