لحظه  بروز رسانی 
۩ ツ ƓĪƬΛ,♡Ҡ ƓĪŔĿS ツ۩
ورزشکارورزشکار
۩ ツ ƓĪƬΛ,♡Ҡ ƓĪŔĿS ツ۩

زرتــشــت چـه گـفـت و چـه کـرد؟ زرتــشــت عـصا به آب نـزد

زرتــشــت چـه گـفـت و چـه کـرد؟

زرتــشــت عـصا به آب نـزد تا رود نـیل را بــشکافـد

زرتــشــت مردگـان را زنــده نمــی کــرد

زرتــشــت دیــنـش را بـا شـمــشـیر گــستـرش نـداد و وعــده ی بهــشت و حـوری نـداد

زرتــشــت دســتـور کـشـتـن مـخـالـف را نـداد

زرتــشــت کـسـی را بـخـاطـر دیـنـش کـوچـک و مـرتـد و کـافـر نـشـمـرد

زرتــشــت تــنها شــعله ی آتــش را برافــروخــت و یــک چــراغ را روشــن کــرد

تــا جــلـوی پــایــت را بـبــیـنـی و راه را پــیدا کــنی

و کــوتـاه تــریـن و بــزرگ تــریـن درس را بـه هـمـه داد:

انــدیــشــه ی نــیــکــ ، گــفــتــار نــیــکــ ، کــردار نــیــکــ

شــشــم فروردین ماه ( هــودرو )،زادروز زرتشت ، پیامبر ایرانیان فرخنده باد...


4t7uqdfcdh5oot6sjgd.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
Ebi♛سلطان کاخ پادشاه ♛
Ebi♛سلطان کاخ پادشاه ♛

زمانی که عرب ملخ میخورد . کوروش به هرکس به اندازه

زمانی که عرب ملخ میخورد ..... کوروش به هرکس به اندازه خانواده اش گندم میداد ..... یعنی عدالت

زمانی که عرب در بیابان بز میچراند......کوروش نیمی از دنیا راگرفت........ یعنی حکومت

زمانی که عرب دختررا ننگ میدانست ...... کوروش به بانوی ایرانى احترام میگذاشت ..... یعنی مردم پرستی

زمانی که عرب را " ام جهل" میخواندند .... شاه کشور من اولین منشور حقوق بشررا نوشت!!!!! یعنی هنر

زمانی که عرب چوب میپرستید ..... کورش نیمی از دنیارا یکتا پرست کرد ...... یعنی وحدت

زمانی که عرب دخترش را زنده در گور میکرد ..... کورش کبیر برای دختران پارس دانشگاه ساخت !!!!!! یعنی عشق

زمانی که عرب در چادر بود ..... کشور من تخت جمشید و پاسار گاد داشت! یعنی عظمت

جاودان ایران من

IRAN-MAP%26CYRUS_THE_GREAT.jpe

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید