لحظه  بروز رسانی 
mohammad saboori
آروم و عادیآروم و عادی
mohammad saboori

من عاشق پرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی

من عاشق پرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی

من عاشق پرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad saboori
آروم و عادیآروم و عادی
mohammad saboori

عشق من. عشق من از من گذشتی خوش گذر ،

عشق من...
عشق من از من گذشتی خوش گذر ، بعد از این حتی تو اسمم را نبر

خاطراتم را تو بیرون کن ز سر ، دیشب از کف رفت فردا را نگر ،

اخرین یکبار از من بشنو پند ، بر منو بر روزگارم دل مبند ،

عاشقی را دیر فهمیدی چه سود

عشق دیرین گسسته تارو پود ، گرچه اب رفته بازاید به رود ماهی بیچاره اما مرده بود...


بعد ازین هم اشیانت هر کس است باش با او یاد تو مارا بس است

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 1 نظر
mohammad saboori
آروم و عادیآروم و عادی
mohammad saboori

سه زﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻨﻨﺪ : ﻣﺎﺩﺭﻡ ، ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺗﺼﻮﯾﺮﺵ

سه زﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻨﻨﺪ :
ﻣﺎﺩﺭﻡ ، ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺗﺼﻮﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad saboori
آروم و عادیآروم و عادی
mohammad saboori

چه سخت است تنگ ماهی بودن اگر بشکنی قاتلی و

چه سخت است تنگ ماهی بودن
اگر بشکنی قاتلی و اگر نشکنی زندانبان
خوش به حال آب !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad saboori
آروم و عادیآروم و عادی
mohammad saboori

مرد ها تنهایی را،تنهایی میکنند

مرد ها تنهایی را،تنهایی میکنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad saboori
آروم و عادیآروم و عادی
mohammad saboori

هرطور که میخواهی تفسیرم کن

هرطور که میخواهی
تفسیرم کن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad saboori
آروم و عادیآروم و عادی
mohammad saboori

باورت بشود یا نشود روزی میرسد که دلت برای هیچکس

باورت بشود یا نشود روزی میرسد
که دلت برای هیچکس
به اندازه من تنگ نمیشود
برای نگاه کردنم،
خندیدنم،
صداکردنم،
برای لحظه هایی که کنارم باشی،
روزی میرسد که حسرتت تکرار دوباره من میشود ،
میدانم روزی که نباشم هیچکس تکرار من نخواهد شد....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad saboori
آروم و عادیآروم و عادی
mohammad saboori

ترس تو است که شیر را درنده میکند

ترس تو است که شیر را درنده میکند.

مشاهده همه ی 2 نظر
mohammad saboori
آروم و عادیآروم و عادی
mohammad saboori

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی

بگذار فکر کنند

نفهمیدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید