لحظه  بروز رسانی 
MƠӇƛMMƛƊ
عاشقعاشق
MƠӇƛMMƛƊ

خــوشبختـــــی یعنـــــی : تــــــــــو عشقتــــــــــ♥ و ثمـــــــره عشـقتـــ♥ــون

1415605727721710.jpg


خــوشبختـــــی یعنـــــی :

تــــــــــو


عشقتــــــــــ


و ثمـــــــره عشـقتـــــون


02696660593333114234.jpg

مشاهده همه ی 31 نظر
MƠӇƛMMƛƊ
عاشقعاشق
MƠӇƛMMƛƊ

پـ­­­­­­­­­­­­اک ترین هوای دنیا متعلق به لحظه ایست که

7ac9j6r0yeeec7.jpg

پـ­­­­­­­­­­­­اک ترین هوای دنیا متعلق به لحظه ایست

که دلمان هوا یکدیگرمی کند...مشاهده همه ی 22 نظر
MƠӇƛMMƛƊ
عاشقعاشق
MƠӇƛMMƛƊ

هیــــــس. . . اگه ماله منی. . .اجازتم دست منه.

1428517039158519_jpg.jpg

هیــــــس. . .
اگه ماله منی. . .

اجازتم دست منه. . .

همه چیزتم مال منه. . .

پس چروک پیشونیتم مال منه. . .

تنها جایی که بت اجازه میدم ناراحت شی. . .

زیر تابوت منه. . .

پس فقط برام بخند. . .(!)


مشاهده همه ی 18 نظر
MƠӇƛMMƛƊ
عاشقعاشق
MƠӇƛMMƛƊ

            چین‌ های روی صورتت

           

چین‌ های روی صورتت اثرات پیری نیست ، جای خالی‌ نوازش دست های من است . . .
مادرم !

  دست . .

همیشه به معنای آغوش نیست ، گاهی ؛ فقط امنیت است . . .
فقط !!
مثل « دست پدر »

 میدونی بزرگترین درد دنیا چیه

اونی که تا دیروز دردمون درد هات بوده
اگه تنها بمونه درد میکشه
اون یه نفر ” مادره ”
تو رو خدا مواظبش باشین . .

مادر یعنی : معرفت ، گذشت ، محبت . . .
یعنی هر چه سخت باشد روزهایت ، من هستم خیالت تخت . . .

  دلتنگ حضورت هستم ” پدر ” ، اى کاش تصویرت نفس میکشید . . .

” تقدیم به همه ى پدرهایى که در بین ما نیستندُ ما گرمیه دستاشونُ کم داریم ”

همین الان که این مطلب رو خوندی بدون دلیل این کارو انجام بده :
۱ – اگه مادرت پیشته بوسش کن
۲ – اگه پیشت نیست زنگ بزن حالشو بپرس و بوسش کن
۳ – اگه قهری آشتی کن
۴ – اگه از دستت ناراحته ، دلشو به دست بیار
۵ – اگه در قید حیات نیست عکسشو ببوس ، بغض نکن . . .

تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست . . .

اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند و با وجود همه مشکلات ، به تو لبخند زد تا تو دلگرم شوی . . .
که اگر بدانی چه کسی کشتی زندگی را از میان موج های سهمگین روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده است ؛ ” پدرت “را می پرستیدی . . .

مادر را خدا آفرید تا از خودگذشتگی را معنا کند .
به سلامتی همشون . . .

 پیشتمی حاجی شهر ، پینه بسته

دستان پدرم نیز همینطور !
بزرگتر که شدم ، تازه فهمیدم ، پدرم با دستانش نماز می خواند !
به سلامتی همه پدرها . . .

کاشکی راه رفتن رو یادم نمی گرفتم تا واسه همیشه مجبور میشدم دستانت را در دست بگیرم . . .

مشاهده همه ی 7 نظر
MƠӇƛMMƛƊ
عاشقعاشق
MƠӇƛMMƛƊ

دُنیآروُ دیدین؟؟. مَن عآشِقِ یکـــــــــــــی,عِشقِ مَنَم عآشقِ یکی دیگهـ,اون یکیَم عآشق

دُنیآروُ دیدین؟؟...
مَن عآشِقِ یکـــــــــــــی,عِشقِ مَنَم عآشقِ یکی دیگهـ,اون یکیَم عآشقِ یهـ نَفَرِ دیگـــــــــهـ...!
وَ این وسط هَمَمون تَنهــــــــــــــــآییم...!
هـــــــــــــِHEHـــــــــــــــــــــــــهـ...
http://up.facenama.com/file/42000/1420994831565071_gif.gif

دَردناکـــ تَرین اتّفاق تو زندِگیِ یهـ دُختَر همینــــــــــــهـ...
کهـ زندگیشوُ بآ کِسی بسازهـ کهـ هَمَش فِکـــ میکردهـ عآشِقِشــــــــــه...وَلی اَفسوســ!
"یهـ هَوَسِ زودگُذر بوده و بَس"
کهـ با تَموم شُدَنِ تاریخ اِنقِضاش دور اَنداختهـ میشه...
هَمیــــــــــــن
خیلی سختهـ...خیلــــــــــــــــــــی!
بیخیـــــــــــآل...
اینَم دایوِرتـــ...
زندِگی میگذرهـ...
میگـــــــآدُ میگذَرهـ...!


سَختـــ تَر اینهـ کهـ زندگیتو بَعدِ رفتَنِش بِسآزی دوبارهـ,بآ چنگــــُ دَندون...
بآ قُرصُ دارو...
تِرامادُول...
اَلکُل...
خوآبــــ...
چآی...
سیگــــــــآر...
روزا خوآبـــُ شَبـــــآ بیدار...
http://up.facenama.com/file/42002/1420994872825362_gif.gif


http://up.facenama.com/file/42006/1420994945814688_gif.gif

وَلی میسآزیش بالآخــــــــــــــره...
http://up.facenama.com/file/42007/1420994952208104_gif.gif

اون وَقتهـ کهـ زندگی باز میآد سُراغِتـــ!
اینبآر با یهـ آدمِ خوبـــــ!!!
کهـ میفَهمَتِتــــــــ...کهـ مِثـــِ خوُدتهـ...از جنسُ خُودتـــ...پآیِ دیوونه بازیآیِ خُودتـــ!!!
دُرُستــــــــــــ عِینِ خُودِتـــــــــــ
...
کآرِ دُنیآس دیگه...
بِهِش عَلاقِمَند میشی...اونَم کهـ بیشتَر...!
تصمیم میگیرین زِندِگیتونُو بسآزین...با تَمومِ سَختیآش...
وَلــــــــــــــــی میسازین!
روبِرآهین...هَمه چی خوبهـ...
http://up.facenama.com/file/42008/1420994977371809_gif.gif

دُوبآره سروُ کَلِّه یِ زندگیِ لَعنتـــــــــــــــــــــی پیدآ میشه...
شُرو میکُنهـ به صـــآفـــ کـــآری...!
وَ بآ خودِش عِشقِ اَوَّلوُ برمیگردونه...
...
گَند میزنهـ به تَمومِ لحظه هایِ خوبی کهـ سآخته شُده بود...
بهـ تمومِ لحظه هایی کهـ وا3 سآختَنِش یهـ عُمر بِگـــــــــآ رفتهـ بود...!
"عشقِ اَوَّل چی میخوآد این وسط"؟؟؟
نآبودیِ مَنـــــــــُو؟؟
نَبآبآ...
منکــــــــــه اَزَش مُتِنَفِّــــــــــــــــرَم...
منکــــــــــه نِمیخوامِش...
"پَس تَکلیفـــِ دوستــــِ مِهرَبونَم چی میشه حالا"؟!...

خُدایــــــــآ...؟
داری صِـــــــدامُو...؟؟
الآن گوش دادی بهـ حَرفآم...؟؟؟!
_...
آهـــــــــا باشهـ...پَس توکُّل میکنَم بهـ خُودتــ...میدونَم کهـ خِیلـــــــــــــــــــی بُزِرگـــــــی!!!
خُدایــــــــآ بِبین خُودتــــ خوبـــ میدونی کهـ چهـ زَجـــــــــــــر ی کِشیدیم تآ روبِراهـ شیم...
تآ بِشیم مِثــِ آدمایِ عـــــــــــــادی...
تآ دیگـــــــــــه شَبا بخوابیـــــــم ُ روزا بیدار بِمونِِِِِِِِِِیـــــــــــم...
خُداجـــــــــــون! بهـ حُرمَتـــِ تَمومِ اون اَشکــآیی کهـ ریختیــــــــــــم,تُو,نَذار کهـ نآبود شهـ هَمه چی...
دارَم قَسَمِتــــ میدَمـــــــآ...
هَوامونو داشتی...اَزین بهـ بَعدَم داشتهـ بآش کهـ جُز تُو هیشکــــــــــی رُو نداریم...

آهــــــــــــــای زِندِگی!
بِبین مآ یهـ خُدایِ بُزُرگـــ داریم واسِ خُودمون...گورِ بآبآتـــ
پَس


مُخآطَبِش:خــــــــــــآصّهـ...

_______هَرگونهـ کُپی حَرام وَ پیگردِ قانونی دارَد______


مشاهده همه ی 39 نظر
MƠӇƛMMƛƊ
عاشقعاشق
MƠӇƛMMƛƊ

××خـــــــــــانوما حَتمــــــــــــا بِخونین×× اگــــــــــهـ گاهـــــــــــــی هَمـ اینج

{-132-}××خـــــــــــانوما حَتمــــــــــــا بِخونین××{-132-}


اگــــــــــهـ گاهـــــــــــــی هَمـ اینجــــــــــــوری فِکر کُنیم بَــــــbadـــــد نیستـــــــــــــــــ..."

×او "مــــــــــــَــــــرد" استـــــــــــــ

×دَستهایَش از تُو زِبرتَر و پَهـــــــــــــــن تَر استــــــــــــ...

×صورَتَش تَــــــــــــه ریشی دارَد...

×جایِ گریهـ کردَن,موهـــــــــــــــایَش سِفید میشوَد...!

×او با <هَمان> دَستهــــــــــــایِ زِبرَش تو را نَوازِش میکُند...

×و با هَمـــــــــــــان صورَتــــــــِ ناصاف و نامُلایــــــــــم تو را میبــــــــــوسَد و تُو آرامـ میشــــــــوی...

...بِه او سَختـــــــــــ نَگیر...!

...او را خَرابــــــــــــ نَکُن...!

...او را "نامـــــــَـــــــــــرد" نَخوان...!!!

...آنقَدر او را با پولُ و ثروتَش اَندازهـ نَــــــــــــــزَن...!

××فَقَط به او نَـــــــــــــــخ بِدهـ تا زمین و زَمان را بَرایَتـــــــــــــــــ بِدوزَد...

××فَقَط با او روراستــــــــــــــ باش تا >>دُنیـــــــــــــــــــآ<< را به پایَتــــــــــــ بِریزَد...

...آن "مـــــَـــــــردی" کهـ صُحبتَش را میکُنم,خیلــــــــــــی تَنهـــــــاتَراز "زَن" استــــــــــــ...!

لاکـــــــــــــــــــــ به ناخُن هایَش نمیزَنَد کهـ هروقتــــــ دِلَش یک جــــــــوری شُد,دَستهایش را باز کُنَد,ناخُنهایش را نگــــــــــــاه کُنَد و تهِ دِلـش از خودَش خوشش بیایَد...!!!

مَرد,موهـــــــــایَش بُلَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نیستـــــــــ کهـ تویِ بی کَسی هایش کوتاهَش کُنَد و اینطوری با همه یِ دُنیــــــــــــا لَج کُنَد...!

مَرد نمیتواند وَقتــــــــــــــی دِلَش گرفتـــــــــــ,به دوستَش زنگــــــــ بِزَنَد,یک دلِ سیــــــــــــر گریهـ کُنَد و سَبُکـــــــ شَوَد...!

×مــــَـــــــــــرد,دردهایَش را اَشکــــــــــــ نمیکُند,

فُــــــــرو میریزَد در قَلبـــــــــــــی کهـ به وُسعَتـــــــــــِ دَریاستــــــــــــــــــــــــــــ...

یکـــــــــــــ وَقتـــ هایی,یکــــــــــــ جاهایی,

بایَد گُفتـــــــــــــــــــــــ:

"میــــــــــــــم" مثلِ "مـــــــــَــــــــــرد"...


...خَسته و کوفتــــــــــه میاد خونهـ...

آروم کلیــــــــــــدُ تو دَر میچَرخونه...

و...تُـــــــــو

مثلِ هرشَبـــــــــــ انتظارِشوُ میکِشی...

میبینی بی حُوصلهـ بهتــــــــــ سَلام میکُنه

تَنهـــــــــــا حرفی کهـ میزَنه: "مَن یه دوش میگیرم میخوابَـــــــــــــــم..."

...خونه تو سکوتـــــــــــِ مُطلَق فُرو میرهـ...

حتّی صِدایِ تیکـــــــــــ تاکــــــــِ ساعَتَم دیگهـ شنیده نمیشــــــــــــه...

بی هیـــــــــــچ حَرفی,ناراحَتـــــــــــ میشی...

عَصَبانــــــــــــی...حِرص میخُوری...

با خُودِتــــــــــ زیرِ لبـــــ میگی: "به من چِه! کــــــــوه که نَکَنده!!!سرِکار بوده,حوصله ندارهـ که ندارهـ..."

میشینی رو مُبـــــــــــــل,وَلی باز بُلند میشی و میری تو آشپَزخونه...

لیوانِ شیرشُکُلاتــــــــــــُ پُر میکُنی و میزاری رو میــــــــــــــــز...

با خوُدت میگی: "میزارَم رو مـــــــــــــــــــیز دیگهـ...

خُودِش تنهـــــــــــــایی بُخورِه"

...دُو تا دَستـــــــــــ رُو دورِ کَمَرِت حِس میکُنی...

سَرِتُو بَرمیگــــــــــــــردونی...

هَنـــــــــــوز اَخم تو صورتته...!

دارِه میخَنــــــــــــــــــــده... و میگه: " کِی دیدی مَن بدونِ تُو شیر شُکُلاتَمو سَر بکشَم خانــــــــــــومه نازَم...؟؟؟ "

جَوابـــــــــــ نمیدی و هَنوز اَخمالویـــــــــــــــــی...

میزَنه زیرِ خنـــــــــــــــــدهـ و میگه: " آخه قَهرَم بَلَد نیستی! من کهـ میدونَم دِلِتــــــــــــ بَرام تنگــــــــــــــ شُدهـ... "

بَغَلتـــــــــــــــ کُنه و بُلند داد بِزنه: "دیوونـــــــــــــــــــــــه تُو واسه یِ من همه یِ دُنیــــــــــایی"...

...سَرِشوُ فُــــــــــــــــرو کُنه تو گردنتـــــــــــُ ومهرَبون بوسِتــــــــــــ کُنه...

بُلَنــــــــــــد بِخندی...

بِخَنده...

از تَهِ دِل...

×××عِشـــــــــــــــــــLOVEـــــــــــــق یَعنی ایــــــــــــن×××

مُخاطَبِش:خـــــــــــــاصِّـــــــــــــــــــــهـ

xg0g_chjmfjvo8ds8muefa2el.gif

_________هَرگونهـ کُپی حَرام وَ پِیگَردِ قانونی دارَد______

مشاهده همه ی 32 نظر
MƠӇƛMMƛƊ
عاشقعاشق
MƠӇƛMMƛƊ

بـــــا نهایتــــــِ احترام,تقدیــــــــــم به همه یِ "مــــــــــَــــردهایِ " سرزمینم وق

بـــــا نهایتــــــِ احترام,

تقدیــــــــــم به همه یِ "مــــــــــَــــردهایِ " سرزمینم

وقتــــی میگهـ رُژِتـــــ پررنگه...

وقتـــی شالِتو میکشه جُلـــــو...

وقتـــی میگهـ : یَقَت بازه,گردنتــــ معلومـــــــه...

" نَگـــــــــــــو چِقَد گیــــــــــــــر میده! بِــــدون واسَش فـــــــــــرق داری...

با دَختــــــــرایی که کفــــــــِ خیابون ریختــــــه!!! "

مَـــــرد اونیه کهـ وقتــــی باهاش قَهــــــــر میکنی و میگی:دیگــه نمیخوام صِداتـــــــو بَشنوَم...

یه ساعتــــ بعد, بِهِتــــ SMS بده و بگـــــه: "میشــــــه تِلِفنتو جوابـــــــ بدی؟؟... قول میدَم حــــــرف نزنم,فقــــــــــط میخوام صِـــــدایِ نَفَســـــــــاتو گوش کُنم!!!... "

این مَـــــــردایی هستن کهـ قبلِ مهمونـــــی اول باس لباسِتـــــو تاییـــــــــد کُنن...

همونـــــایی کهـ بعدِ قرار,موقعِ خُدافظــــــــــی, دَس میکشن رو لَبِتــــ و میگن:کم رنگـــــ کُن اون رُژِتـــــــو...

وقتــــی باهاشون قهــــــــری,SMSمیدن میگن: کُجـــــــــــایی؟! باهاتـــــ قهر هستمـ,ولـــــی حق نداری بدونِ اِجـــــــازَم بری بیرون...

همونــــــایی کهـ از نِگــــــات,از سُکوتِت,... میفَهمن حرفاتــــــو, حدس میزنن...!

همونایی کهـ از سُکوتتــــــ دیــــــــــوونه میشَن! و هرجـــــــــور شده به حـــــــــرف میارَنِت...میخندونَنِت...!!!

همونایی کهـ وقتــــــی عصبی میشَن,داد میزننو یه لحظـــــــه بعدش میان مِنَتـــــ کِشی...

همونایی کهـ وقتــــــی بهشون میگی:میخوام موهــــــامو کوتــــــــاهـ کنم,میگن: بیخـــــــــــــــــووووود....!!!

همونایی کهـ غیرتـــــی میشن و یِهو قاطی میکنن و شــــــیر فَهمِت میکنن,

از بودَنِشون

از خواستَنِشون

از عشقِشون

...

آرهـ

اینــــــــــا خیـــــــــــلی " مـــَــــردَن "

بــــــــــــه اِفتِخارِشـــــــــــــــــــــــون{-37-}


بازنشر لُطفــــــــــا

______هَرگونهـ کُپی حَرام و پِیگَردِ قانونی دارَد______

http://up.facenama.com/file/39301/1420191012758542_jpg.jpg

مشاهده همه ی 31 نظر
MƠӇƛMMƛƊ
عاشقعاشق
MƠӇƛMMƛƊ

از پاهایی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند،

از پاهایی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند،

انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند..

قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنند...

رسول الله فرموده اند

ترک نماز صبح : نور صورت

ظهر : بركت رزق

عصر : طاقت بدن

مغرب : فایده فرزند

عشاء : آرامش خواب

را از بین میبرد..


مشاهده همه ی 9 نظر
MƠӇƛMMƛƊ
عاشقعاشق
MƠӇƛMMƛƊ

مرد از زن خیلی تنهاتره ! مرد لاک به ناخوناش

مرد از زن خیلی تنهاتره !
مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه
کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد !
مرد موهاش بلند نیست که توی بی کسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همه دنیا !
مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالی بشه !
مرد حتی درداشو اشک که نه ، یه اخمِ خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش !
یه وقتایی ، یه جاهایی ، به یه کسایی باید گفت :

“میم مثلِ مرد !”

مشاهده همه ی 26 نظر