لحظه  بروز رسانی 
M♡ĤΛDƐSƐĤ
دلقکدلقک
M♡ĤΛDƐSƐĤ

آقای مجری : من دو ساعت هست دارم تو رو هی

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7%آقای مجری : من دو ساعت هست دارم تو رو هی صدا می زنم . صدام رو نشنیدی ؟
پسر عمه زا : چرا شنیدم
آقای مجری : پس چرا جواب ندادی ؟
پسر عمه زا : اهمیت ندادم!!!
یعنی هلاک این همه صداقتشم

har ki like mikhad zire in post cm bezare{-35-}

مشاهده همه ی 4 نظر
M♡ĤΛDƐSƐĤ
دلقکدلقک
M♡ĤΛDƐSƐĤ

 تو چت روم اسم کاربریمو گذاشتم عشقممم موقع ورود می نویسه

 تو چت روم اسم کاربریمو

گذاشتم عشقممم

موقع ورود می نویسه

سلام عشقممم خوش اومدی

لامصب تموم کمبود محبتامو

پر کرده

کم کم دارم بهش وابسته میشم {-7-}0.jpg

مشاهده همه ی 18 نظر
M♡ĤΛDƐSƐĤ
دلقکدلقک
M♡ĤΛDƐSƐĤ

اینجا یک سینما توی آلمانه (البته هیچ لذتی به ایستادن صف

اینجا یک سینما توی آلمانه (البته هیچ لذتی به ایستادن صف سبد کالا نیست 65 لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 70)
new-jokes-and-stories-facebook-series-10

مشاهده همه ی 26 نظر
M♡ĤΛDƐSƐĤ
دلقکدلقک
M♡ĤΛDƐSƐĤ

I WILL LOVE YOU UNCONDITIONALLY Oh no, did I

katy_perry___unconditionally___wallpaper
I WILL LOVE YOU UNCONDITIONALLY
Oh no, did I get too close oh?
اوه نه،آیا من زیادی نزدیک شدم؟

Oh, did I almost see what's really on the inside?
اوه،آیا من تقریبا دیدم چه چیزی درونته؟

All your insecurities
همه ناامنی های تو

All the dirty laundry
همه لباس های کثیف تو

Never made me blink one time
هیچوقت باعث نشدن که بتونم حتی یه بار پلک بزنم


Unconditional, unconditionally
بدون قید و شرط،بدون قید و شرط

I will love you unconditionally
من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت

There is no fear now
حالا هیچ ترسی وجود نداره

Let go and just be free
فراموش کن و فقط آزاد باش

I will love you unconditionally

من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت

Come just as you are to me
همونطور که هست بیا پیش من

Don't need apologies
به عذر خواهی نیازی نیست

Know that you are unworthy
میدونم که شایسته اون نیستی

I'll take your bad days with your good
من روز های خوبت رو با روز های بدت رو خواهم گرفت

Walk through this storm I would
من از میان این طوفان رد میشم

I'd do it all because I love you, I love you
این کار رو میکنم چون دوستت دارم،دوستت دارم

Unconditional, unconditionally

بدون قید و شرط،بدون قید و شرط

I will love you unconditionally

من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت

There is no fear now

حالا هیچ ترسی وجود نداره

Let go and just be free

فراموش کن و فقط آزاد باش

I will love you unconditionally

من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت

So open up your heart and just let it begin
پس قلبت رو باز کن و فقط بذار شروع بشه

Open up your heart, and just let it begin

قلبت رو باز کن و فقط بذار شروع بشه

Open up your heart, and just let it begin

قلبت رو باز کن و فقط بذار شروع بشه

Open up your heart

قلبت رو باز کن

Acceptance is the key to be
پذیرش کلیده

To be truly free
آزادی واقعیه

Will you do the same for me?
آیا تو هم همین کار رو برای من میکنی؟

Unconditional, unconditionally

بدون قید و شرط،بدون قید و شرط

I will love you unconditionally

من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت

And there is no fear now
و
حالا هیچ ترسی وجود نداره

Let go and just be free

فراموش کن و فقط آزاد باش

Cause I will love you unconditionally

چون من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت

(Oh yeah)
(اوه بله)

I will love you
من تو رو دوست خواهم داشت

(Unconditionally)
بدون قید و شرط

I will love you

مشاهده همه ی 29 نظر
M♡ĤΛDƐSƐĤ
دلقکدلقک
M♡ĤΛDƐSƐĤ

پسردار كه شدم . پسرمو ميبرم عروسك فروشي . ميگم هركدومو

پسردار كه شدم ...

پسرمو ميبرم عروسك فروشي ..

ميگم هركدومو كه دوس داره انتخاب كنه..!

بهش يادميدم ..اين عروسك انتخاب خودشه

پس بايد دوسش داشته باشه ..!

بهش يادميدم .. دنياي پسرونش فقط ماشين بازي نيست ..!

بهش قول ميدم .. جايزه خوب نگهداري كردن از عروسكش يه ماشينه ..!

نميخوام وقتي بزرگ شد .. باماشينش دنبال عروسك بگرده ..!

بهش يادميدم .. اگه بهترين انتخاب روكرد ومراقب انتخابش بود ؛

به بهترينها ميرسه ..!

اينا روبهش يادميدم .. تا پسرم يه مرد بشه ... نه يه نامرد...!!

3184kym3wqtlux3ibvqu.jpg

مشاهده همه ی 32 نظر
M♡ĤΛDƐSƐĤ
دلقکدلقک
M♡ĤΛDƐSƐĤ

ﺩﻟﻢ . بچگیمو ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ! ﭘـﺎﻫـای ﺷـﻨــﯽ ﺩﺳـﺘـﺎﯼ ﮐـﺎﮐـﺎﺋـﻮﯾـﯽ !

ﺩﻟﻢ ... بچگیمو ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ !
ﭘـﺎﻫـای ﺷـﻨــﯽ ﺩﺳـﺘـﺎﯼ ﮐـﺎﮐـﺎﺋـﻮﯾـﯽ !
ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺑـلـاﻝ ﻣـﯿـﺨـﻮﺭﻡ ﮐـُـﻞ ﺻـﻮﺭﺗـﻢ ﺯﻏـﺎﻟـﯽ ﺷـﻪ!
۱۰۰ ﺑـﺎﺭ ﯾـﻪ ﺳــﺮﺳـﺮﻩ ﯼ ۱ ﻣـﺘـﺮﯼ ﺭﻭ ﺑـﺮﻡ ﺑـﺎﺯﻡ ﺧـﺴﺘـﻪ ﻧـﺸـﻢ !
  چایی ﺭﻭ ﺑـﺎ ۱۰ ﺗـﺎ ﻗـﻨـﺪ ﺑـﺨـﻮﺭﻡ !
ﺑـﺴـﺘـﻨﯽ ﻭ ﭘـﻔـﮏ ﻭ ﻟـﻮﺍﺷـک ﻮ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﺨـﻮﺭﻡ !
ﺳـر ﭼــﯿـﺰﺍﯼ ﻣـﺴـﺨـﺮﻩ ﺍﻧـﻘـﺪ ﺑـﺨـﻨـﺪﻡ ﺑــﯿـفـﺘـﻢ ﮐـﻒ ﺍﺗـﺎﻕ !
ﻋـﯿـﺪﯾـﺎﻣـﻮ ﺑـﺮﯾـﺰﻡ ﺗـﻮ ﺍﻭﻥ قلک!
کـفــش هـای پـاشـنـه بُــُــُــُـلـنـد مـامـانـمـو بـپـوشـم و راه بـرم !
ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﺑـﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾـﻮﺍﺭا ﻧــﻘــﺎﺷــﯽ ﮐـﻨـﻢ !
ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ ﮔـﺮﯾـﻪ ﻣـﯿـﮑـﻨـﻢ ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺍﺷـﮑـﻤـﻮ ﭘـﺎﮎ ﮐـﻨـﻪ ﻧـﻪ ﭘــﯿﺮﻫـﻦ ﺗـﻨـﻢ !
۱۰۰۰ ﺗـﻮﻣﻦ ﺗـﻮ ﺟـﯿـﺒـﻢ بـآﺷـﻪ ﺍﻣـﺎ ﺩﻟـﻢ ﺧــﻮﺵ ﺑـﺎﺷـﻪ !
ﻭﻟـﻢ ﮐـﻨـﯽ ﺗـﺎ ﺻـُـﺐ ﺗـﻮ ﺷـﻬـﺮﺑـﺎﺯﯼ ﺑـﻤـﻮﻧـﻢ !
ﺑـﺰﺭﮔـﺘـﺮﯾـﻦ ﺍﺷـﺘـﺒـﺎﻫـﻢ ﺍﯾـﻦ ﺑـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐـﺮﺩﻡ ﺑـﺰﺭﮒ ﺷـﻢ!!
member78628-albums1707-36949.jpg

مشاهده همه ی 38 نظر
M♡ĤΛDƐSƐĤ
دلقکدلقک
M♡ĤΛDƐSƐĤ

بعضیا دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه !هر هشت ساعت یه

بعضیا دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه !هر هشت ساعت یه

بعضیا دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه !
هر هشت ساعت یه نفر . . !

مشاهده همه ی 85 نظر
M♡ĤΛDƐSƐĤ
دلقکدلقک
M♡ĤΛDƐSƐĤ

خوب حالا از این حرفا بگذریم: ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﯿﺴتیم ﮐﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ اﺯ

خوب حالا از این حرفا بگذریم: ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﯿﺴتیم ﮐﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ اﺯ

خوب حالا از این حرفا بگذریم:

 

ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﯿﺴتیم ﮐﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ

 

اﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻣﻮﻥ ﮐﻨﯿﻢ!


ﺍﺯ ﺍﻭﻧاﮐﻪ ۸۰ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ!


ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎﮐﻪ ﻫﺮﺷﺐ ﻭﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ!


ﻣﺎﻧتو موﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﮑﯿﻪ!


ﭘﺎﻣﻮﻥ ﮐﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﯿﻪ!

 


ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﭘﺎﯾﯿﻨﻪ!


حال ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؟

 


به سلامت :|

مشاهده همه ی 19 نظر
M♡ĤΛDƐSƐĤ
دلقکدلقک
M♡ĤΛDƐSƐĤ

این همه می گیم به سلامتی دختراااا حالا هم یه بار

این همه می گیم به سلامتی دختراااا حالا هم یه بار

  1. این همه می گیم به سلامتی دختراااا حالا هم یه بار می گیم به سلامتی پسراااا چرا ؟ چون ...
یه پسرایی هستن که... صدای خنده هاشون تو خیابون میپیچه شلوارشون نه خیلی براشون بزرگه نه خیلی کوچیک ابروهاشون فابریک خودشونه همونایی که نه لکسوز دارن نه کمری... اما مرام دارن چشمشون همه جا کار نمیکنه و دنبال موی بلند و چشم آبی نیست پسرایی که موزیک های خارجی رو بدون معنی کردن حفظ نمیکنن پز نمیدن.. پاتوقشون مهمونی و شیشه و انواع مشروبی جات نیست آره رفیق.. اونایی که تکیه کلامشون معرفته بی ریا...با خدا...مهربون و با مسئولیتن آدم میتونه بهشون تکیه کنه کنارشون آرامش داری... کنارش باشی یا نباشی حواسش به بقیه دخترا نیست و آدم ها رو مثل هم نمیبینن این جورپسرا خیلی مردن.. خیلی تکن..خیلی خاصن.. اگه همچین کسی رو دارین اذیتش نکنین.. ازش ایراد نگیرین..ترکش نکنین... خیلی شوخن و جنگولک بازی در میارن.. ولی احساسشون قویه... آه که بکشن خدا دنیا رو واسشون زیرو رو میکنه.....

مشاهده همه ی 15 نظر