لحظه  بروز رسانی 
مهتاب
دلقکدلقک
مهتاب

خـٍـــــــیــٰالَــــــتْ مٌــــــعــْجـٍـــزهْ ایْ اســتْ کــٍــــه هـَــر روزْ غــَــــر

خـٍـــــــیــٰالَــــــتْ

مٌــــــعــْجـٍـــزهْ ایْ اســتْ کــٍــــه

هـَــر روزْ

غــَــــرقــَـــشْ مٍــی شَــوَمْ و نـٍـمی مــیــرَمْ!

مشاهده همه ی 2 نظر
مهتاب
دلقکدلقک
مهتاب

بــــی شَــــکْ جَــــهـــانْ را بــٍـــه عٍــــشْـــقٍِ کـَــســی آفــَــریـــدْه انــــد

بــــی شَــــکْ جَــــهـــانْ را بــٍـــه عٍــــشْـــقٍِ کـَــســی آفــَــریـــدْه انــــدْ چـــُون مـَــنْ کـٍــــه

آفَــــریـــــدٍهْ امْ  اَز عٍــــشْـــقٍِْ جَـــهـــانــیْ بـــرایٍ تـــُـــو!«حـُــسٍـــیــنْ پـــَـنــٰـاهــْــی»

مشاهده همه ی 6 نظر
alireza
آروم و عادیآروم و عادی
alireza

                      با تو هستم سهراب . تو

           عکس های غمگین از لحظات تنهایی

           با تو هستم سهراب ... تو که گفتی ( گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد ؟ )
          
          راست میگویی تو ، چه تفاوت دارد ؟! قفس تنگ دلــــــــــــــــــــــــــــــم ، خالی

          از کس باشد یا به قوله تو پر از ناکس و کرکس باشد ؟ من نه تنها چشمم ،

          واژه را هم شستم ، فـــــــــــــکر را ، خـــــــــــاطره را ، خواب یک پنجـــــــــره را ،

          زیر باران بردم ... چترها را بستم ، من به این مردم شهر پیوستم ... من نوشتم

          همه ی حرف دلم ... آرزو کردم و گفتم که هـــــــــــــوا ، عشــــــــــق ، زمیـــــن ،

         ماله من است ولی افســـــــــــــــــــــــــوس نشد ...

         زیر باران من نه عاشق دیدم و نه حتی یک دوست !!! زیر باران من فقط خیس

         شدم ... باز هم میگویی : چشم ها را باید شست ؟

                                            جوره دیگر باید دید ؟ ..........

1-Custom26.jpg

مشاهده همه ی 236 نظر
مهتاب
دلقکدلقک
مهتاب

هــمیشه دقــیــقــاً وقــتــی پـر از حــرفــم. وقــتــی بـغــض مــی کنم. وقــتــی

هــمیشه دقــیــقــاً وقــتــی پـر از حــرفــم...


وقــتــی بـغــض مــی کنم...


وقــتــی داغــونــم...


وقــتــی دلــم شــکــســتــه...


دقــیــقا هـمـیـن وقــتــا...


آنــقــدر حــرف دارم کــه فــقــط مــی تـونـم بـگــم


"بـــی خـــیـــال"

مشاهده همه ی 3 نظر
مهتاب
دلقکدلقک
مهتاب

√ مُچــالـِـہ ڪرב،شڪسـت،خـط زב.خـلاصـہ راحـت شُـב (!)ارثِ پـבریـش نبــوב ڪـہ،בلِ مـטּ

 مُچــالـِـہ ڪرב،

شڪسـت،

خـط زב...

خـلاصـہ راحـت شُـב (!)

ارثِ پـבریـش نبــوב ڪـہ،

בلِ مـטּ بـــوב...

http://www.bipfa.net/i/attachments/1/1344851471828178_large.png

مشاهده همه ی 2 نظر
نیما ♫رویـــ♥ــــای محال♫
آروم و عادیآروم و عادی
نیما ♫رویـــ♥ــــای محال♫

 اگه گفتین اینا چین؟      .تصویر قسمت پشت ماهی تابه قدیمیستوااااااااا

 اگه گفتین اینا چین؟

عکس های دیدنی, عکسهای جالب و دیدنی, عکس, تست هوش

 

عکس های دیدنی, عکسهای جالب و دیدنی, عکس, تست هوش

 

عکس های دیدنی, عکسهای جالب و دیدنی, عکس, تست هوش

 

عکس های دیدنی, عکسهای جالب و دیدنی, عکس, تست هوش

 

عکس های دیدنی, عکسهای جالب و دیدنی, عکس, تست هوش

 

عکس های دیدنی, عکسهای جالب و دیدنی, عکس, تست هوش

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

تصویر قسمت پشت ماهی تابه قدیمیست

وااااااااا


مشاهده همه ی 9 نظر