لحظه  بروز رسانی 
fateme
قاطیقاطی
fateme

به بعضیا باس گفت تو اگه خوردنی بودی تا الان کمپوتت

به بعضیا باس گفت تو اگه خوردنی بودی تا الان کمپوتت در اومده بود...والا

مشاهده همه ی 13 نظر
fateme
قاطیقاطی
fateme

اینی که میکشم درد نبودنت تو این روزا نیست.تاوان بودنت تو

اینی که میکشم درد نبودنت تو این روزا نیست..تاوان بودنت تو اون روزا است...
{-6-}

مشاهده همه ی 7 نظر
maryam
مهربونمهربون
maryam

بزن لایک پسند داغو میکشمتهاااااااااااااااااا

91179-a794c9f7d6a675ce7c86f388a5986be9-o
بزن لایک پسند داغو
میکشمتهاااااااااااااااااا

مشاهده همه ی 9 نظر
mahdieh
لوسلوس
mahdieh

من فلج به دنیا اومدم ولی به زندگی امید داشتم تا

من فلج به دنیا اومدم ولی به زندگی امید داشتم تا اینکه سرطان گرفتم و شش ماه بعد فهمیدم ایدز دارم .از وقتی تو آزمایش آخرم فهمیدم دیابت دارم کاملا دپرس شدم.تا این که....................... کفش تن تاک خریدم.دیگه از ایدز و سرطان خبری نیس. تازه قراره ت مسابقات دوی استقامت هم شرکت کنم. O_o خخخخخخخخخخخخخخخ
fuuny-baby15.jpg

مشاهده همه ی 74 نظر
mamad
خوشتیپخوشتیپ
mamad

قسمتي از متن آهنگ ياس . مي دوني چند

قسمتي از متن آهنگ ياس . مي دوني چند

قسمتي از متن آهنگ ياس .................


مي دوني چند بار گفتم كه تو مال من باش؟؟؟
بگذريم ديگه زدستم در رفته شمار دردام

تو كه مي دونستي من تكيه گاه محكمتم
بگو با من ديگه چرا آخه نوكرتم؟؟؟

من كه هر دقيقم وابسته به دقيقه تو بود
من كه حتي لباس تنم به سليقه تو بود

مني كه دست هيچكسي رو با وجودم نمي گرفتم
تو باعث شدي كه توي قلبم بميره نفرت

رسيده وقت رفتن
هرچند من از دلت خيلي وقته رفتم

باشه تو بردي و اينا برات افتخارن؟؟؟
تو ختم عالمي و منم اند خامم؟؟؟

فکر نكني أهل جبران يا انتقامم
خودم بايد دقت مي كردم تو انتخابم

سخته رفتن بس كه سردم
من حرف دل هاي شكستم

من درد تموم دنيام
كه زخم هام رو خودم بستم

سخته رفتن تلخه حرفم
ببين من در ها رو بستم

من از غروب جمعم
حتي از سكوت صبحم خستم.

{-59-}{-59-}{-59-}{-59-}{-59-}{-59-}{-59-}{-59-}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشاهده همه ی 3 نظر