لحظه  بروز رسانی 
zahra
ناراحتناراحت
zahra

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود گاهی

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود گاهی

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود 
گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود 
گاهی بساط عیش خودش جور میشود 
گاهی دگر تهیه بدستور میشود 
گه جور میشود خود آن بی مقدمه 
گه با دو صد مقدمه ناجور میشود 
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است 
گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود 
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست 
گاهی تمام شهر گدای تو میشود 
گاهی برای خنده دلم تنگ میشود 
گاهی دلم تراشه ای از سنگ میشود  
گاهی نفس به تیزی شمشیر میشود 
از هرچه زندگیست دلت سیر میشود 
گویی به خواب بود جوانی مان گذشت 
گاهی چه زود فرصتمان دیر میشود 
کاری ندارم کجایی چه میکنی 
بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود

مشاهده همه ی 6 نظر
zahra
ناراحتناراحت
zahra

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛ دیــروز رآ بِه یــــــآد بــیآوَری

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛ دیــروز رآ بِه یــــــآد بــیآوَری

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛

دیــروز رآ بِه یــــــآد بــیآوَری . . .؛

اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَــــردآ هـَم نــَدآری!!!

وَ حآل هــَم کِه . . .؛

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛

زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛..... 

مشاهده همه ی 4 نظر
zahra
ناراحتناراحت
zahra
پست شماره 300479052 از zahra

{-59-}

مشاهده همه ی 5 نظر
zahra
ناراحتناراحت
zahra

دلت را به کسی نسپار. این روزها مردم از سپرده بهره

دلت را به کسی نسپار...
این روزها مردم از سپرده بهره میخواهند !!!

مشاهده همه ی 5 نظر