لحظه  بروز رسانی 
peyman
شیطونشیطون
peyman

46207604608308549245.jpg
رفیق!!

پـیـراهــَــنـــمــ را بــــِــزטּ بـآلـــآ !! 

كـــَمـــَــرَمـــ را دیـــدے ؟؟ 

نـــترس ، چیـزے نیــســـتـــ !! 

ایــטּ هــا فــَــقــَــط جـآے خـــَـنــجــَـرَنـــد !! 

مــــטּ نــفــَــهـمیــدمــ در رفـــــآقــــَـتـــ چــــﮧ شـــد ؟؟ !! 

وَلــــــــﮯ ؛ تــــــو مــُــواظـــبـــــ بــــآش .. !!

مشاهده همه ی 15 نظر
Masoud
شیطونشیطون
Masoud

هر روز سپاسگزارم برای:
شب هایی که به صبح می رسند،
دوستانی که بخشی از خانواده می شوند
رویاهایی که تحقق می یابند و
علاقه هایی که به عشق تبدیل می شوند

مشاهده همه ی 9 نظر
Masoud
شیطونشیطون
Masoud

خانواده همیشه هم خون بودن نیست
خانواده یعنی آدمهایی در زندگیتان که
خواهان شما در زندگیشان هستند .
.آنهایی که شما را همانگونه که هستید میپذیرند .
کسانی که حاضرند هر کاری بکنند تا لبخند را بر لبانتان ببینند
و
کسی که در هر شرایطی دوستتان دارد

مشاهده همه ی 3 نظر
Masoud
شیطونشیطون
Masoud

در زندگی حقایقی هست که میشه فهمید . ولی نمیشه فهموند

مشاهده همه ی 3 نظر
Masoud
شیطونشیطون
Masoud

زندگی کوتاه نیست
مشکل اینجاست که
ما زندگی را دیر شروع میکنیم

مشاهده همه ی 2 نظر
Masoud
شیطونشیطون
Masoud

آدما مثل عکس هستن
زیادی که بزرگشون کنی
کیفیتشون میاد پایین

مشاهده همه ی 4 نظر
Masoud
شیطونشیطون
Masoud

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.
اصرار به برگشتنش نکنید

مشاهده همه ی 3 نظر
Masoud
شیطونشیطون
Masoud

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودید
به آن چیزی که هستید افتخار کنید.
هرگز نمی دانید چه کسی به شما می نگریسته
درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد

مشاهده همه ی 3 نظر
Masoud
شیطونشیطون
Masoud

هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است، خودتان را خوار و ذلیل نکنید

مشاهده همه ی 1 نظر
Masoud
شیطونشیطون
Masoud

متاسفم که ، آنچه هستم را
مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم
بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که
«چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد

مشاهده همه ی 1 نظر