لحظه  بروز رسانی 
عاشقعاشق
@Reyhaneh_Kerman

سلام به همه دوستای خوب فیسنماییم ایرانسل یه سامانه دریافت

سلام به همه دوستای خوب فیسنماییم

ایرانسل یه سامانه دریافت شارژ رایگان فعال کرده تا نیمه شعبان

کافیه فقط کد 1398890221 رو به 73711159 بفرستین

کاملا رایگان هستش
ازدستش ندید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
¤¤¤ N A V A ¤¤¤
شیطونشیطون
¤¤¤ N A V A ¤¤¤

شب در چشمان من استبه سیاهی چشمهایم نگاه کنروز در چشمان

شب در چشمان من است
به سیاهی چشمهایم نگاه کن
روز در چشمان من است
به سفیدی چشمهایم نگاه کن
شب و روز در چشم های من است
به چشمهایم نگاه کن
پلک اگر فرو بندم
جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت
حسین پناهی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید(ارشد عاشقانه ها)
خجالتیخجالتی
حمید(ارشد عاشقانه ها)

ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺵﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺵﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺪ

ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺵﺍﺧﻼﻗﯽ
ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺵﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺷﺪﯼ….
ﺍﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ،
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﺘﺎﻥ ﺑﺪﻗﻠﻖ ﻭ ﺑﺪﺍﺧﻼﻕ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﺬﺏ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 6 ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 6 ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺵﺧﻠﻘﯽ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ
ﺧﻮﺍﺻﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻐﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ .
ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 6 ﺍﮐﺴﯿﮋﻥﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
عزیزانم ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺯﯾﺮ ﺣﺎﻭﯼ
ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :
ﻣﻮﺯ،
ﻋﺪﺱ،
ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﻔﯿﺪ،
ﺟﻮﺍﻧﻪﯼ ﮔﻨﺪﻡ،
ﺳﻮﯾﺎ،
،ﮐﻠﻢ.
تمامیِ این موادِ خوش اخلاق کننده تویِ برنامه غذایی شما..
554eef3d4c641esa.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید(ارشد عاشقانه ها)
خجالتیخجالتی
حمید(ارشد عاشقانه ها)

هر لحظه را به گونه‌ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه

هر لحظه را به گونه‌ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است و کسی چه میداند‌؟
شاید آخرین لحظه باشد
عشق، نخستین گام به سوی ملکوت است
و تسلیم، آخرین آن؛ آری تمام سفر دو گام بیش نیست
زندگی را تنها زمانی می‌شناسی که آماده سفر به ناشناخته شوی
اگر به شناخته چنگ بزنی، به ذهن چنگ زده‌ای و ذهن زندگی نیست
بیشتر عشق بورز تا بیشتر شوی..
کمتر عشق بورزی، کمتر خواهی بود
توان عشق ورزیدن تو، ترازوی سنجش توست
و میزان عشق تو، ترازوی وجود تو
تلاش نکن که زندگی را بفهمی
زندگی را زندگی کن!
تلاش نکن که عشق را بفهمی، عاشق شو!
و چنین است که خواهی دانست
این دانستن حاصل تجربه توست
وهرگز ویرانگر آن راز نیست
♥♥
554efb6bb9029qvy.jpeg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید