لحظه  بروز رسانی 
آروم و عادیآروم و عادی
@2golo

تلویزیون آمد: . خواب رفت! (!)زنا آمد: . ازدواج رفت!

تلویزیون آمد: .... خواب رفت!
(!)زنا آمد: .... ازدواج رفت!
(!)سود آمد: .... برکت رفت!
(!)مُد آمد: .... حیا رفت!
(!)فست فود و پرخوری آمد: ... سلامت رفت!
(!)رشوه آمد: .... حق رفت!
(!)دیر خوابی آمد: ... نماز صبح رفت!
(!)اسراف و مصرف گرایی آمد: .... قناعت رفت!
(!)قوم پرستی آمد:..برادری رفت!
(!)ماهواره آمد:...حجاب رفت!
(!)جوایز بانکی و گاوصندوق آمد:...زکات رفت!
(!)تلفن آمد:...صله رحم رفت!
اندیشه کنیم!!!
چه ها آمد،چه ها رفت....!؟

مشاهده همه ی 16 نظر
غلام رضا
غلام رضا
س

س

مشاهده همه ی 1 نظر
غلام رضا
غلام رضا

عید غدیر خم بر همگان مبارک باد

عید غدیر خم بر همگان مبارک باد

عید غدیر خم بر همگان مبارک باد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید