لحظه  بروز رسانی 
MEHDI
قبراققبراق
MEHDI
پست شماره 317508633 از MEHDI

.

نظرات برای این پست غیر فعال است
MEHDI
قبراققبراق
MEHDI

نظریه انتخاب می گوید: خود ما هستیم که تمام اعمال

نظریه انتخاب می گوید: خود ما هستیم که تمام اعمال

نظریه انتخاب می گوید:
خود ما هستیم که تمام اعمال مان از جمله احساس بدبختی مان را انتخاب می کنیم.
دیگران نه میتواند ما را بدبخت کند و نه خوشبخت ؛
تمام چیزی که از دیگران می توانیم بگیریم و تمام چیزی که به دیگران می توانیم بدهیم اطلاعات است
اما اطلاعات فی نفسه و به خودی خود نمی تواند ما را وادار به انجام کار یا داشتن احساسی کند
اطلاعات وارد مغز می شود و مغز آن را پردازش می کنند. بعد تصمیم می گیریم چکار کنیم.
همانطور که به طور مفصل در این کتاب توضیح داده ام
تمام اعمال و افکارمان را به شکل غیرمستقیم و تمام احساسات و بخش عمده ای از فیزیولوژی خود را انتخاب می کنیم
هر چقدر هم که احساس بدی داشته باشید
بخش اعظم وقایعی که در هنگام درد و بیماری درون بدنتان میگذرد
نتیجه غیر مستقیم اعمال و افکاری است که انتخاب می کنید یا کرده اید.

نظرات برای این پست غیر فعال است
MEHDI
قبراققبراق
MEHDI

حیوانات. زمانی احساس خوبی پیدا می کنند که نیاز جنسی

حیوانات. زمانی احساس خوبی پیدا می کنند که نیاز جنسی

حیوانات. زمانی احساس خوبی پیدا می کنند که نیاز جنسی.
غذا و امنیت شان تامین شود و برای آنها. آخر راه پیشرفت همین جاست.
در حالی که امید به داشتن احساس بهتر برای ما انسان ها هرگز پایانی ندارد
اگر از من بپرسند چه چیزی ما را از دیگر موجودات روی زمین متمایز می کند. خواهم گفت : پیشرفت”.

نظرات برای این پست غیر فعال است
MEHDI
قبراققبراق
MEHDI

جرم جهنمیان Sک.س و مشروب بود؛ و پاداش بهشتیان Sک.س

جرم جهنمیان Sک.س و مشروب بود؛ و پاداش بهشتیان Sک.س

جرم جهنمیان Sک.س و مشروب بود؛
و پاداش بهشتیان Sک.س و مشروب
آیندگان ما به سادگی ما میخندند...

ﺗﻮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ !
ﻓﺮﻕ ﺣﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﭼﻴﺴﺖ ؟
ﻳﮑﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﺪﺍ ...

ﺧﺪﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺣﻮﺭﯼ ﺭﺷﻮﻩ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ !
ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﻨﺪ؟
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎﺭﯼ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ؛،؛
ﯾﺎ ﺣﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻟﺬﺕ ﺗﻨﺶ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟
ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ؟
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ !

نظرات برای این پست غیر فعال است
MEHDI
قبراققبراق
MEHDI

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهی نمیشود که نمیشود

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهی نمیشود که نمیشود

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود
گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود
گاهی بساط عیش خودش جور میشود
گاهی دگر تهیه بدستور میشود
گه جور میشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور میشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو میشود
گاهی برای خنده دلم تنگ میشود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ میشود
گویی به خواب بود جوانی مان گذشت
گاهی چه زود فرصتمان دیر میشود

کاری ندارم کجایی چه میکنی
بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود

نظرات برای این پست غیر فعال است
MEHDI
قبراققبراق
MEHDI

سگی که راحت نفس میکشد پیرمردی که بدون

سگی که راحت نفس میکشد پیرمردی که بدون

سگی که راحت نفس میکشد
پیرمردی
که بدون فشارجمعیت وارد اتوبوس شود
مردانی باشرافت
در اتوبوس مختلط و
زنانی
که میتوانند به مردان اعتماد کنند
همه مدیون
کتابیست
که در دست آن جوان است.

نظرات برای این پست غیر فعال است
MEHDI
قبراققبراق
MEHDI

عادت همیشگی ام بود. از همان کودکی به این

عادت همیشگی ام بود. از همان کودکی به این

عادت همیشگی ام بود...
از همان کودکی به این سوال فکر می کردم...
چه کسی از همه خوشبخت تر است؟!
در کودکی فکر می کردم آن مردی که سر خیابان اسباب بازی فروشی دارد حتما خوشبخت ترین انسان دنیاست... اما چند سال بعد که از خواب بیدار شدم بروم به مدرسه نظرم عوض شد و فکر کردم پسر شش ساله ی همسایه مان از همه خوشبخت تر است چون مدرسه نمی رود و می تواند چند ساعت بیشتر بخوابد...
نوجوان که بودم فکر می کردم حتما خوشبخت ترین انسان دنیا یکی از سوپر استارهای سینماست یا یک ورزشکار معروف... آن روزها خوشبختی را در شهرت می دیدم...
مدت ها گذشت و معنی خوشبختی هر روز برایم عوض می شد... بستگی به شرایط داشت گاهی خوشبختی را در ثروت می دیدم و وقتی که بیمار می شدم در سلامتی...
سال ها گذشت و زندگی به من ثابت کرد خوشبختی برای هر انسانی یک تعریف دارد...
گاهی ما در زندگی به اتفاقی که آن را خوشبختی می دانیم می رسیم ولی باز احساس خوشبختی نمی کنیم...چون گذر زمان و تغییر شرایط تعریف ما از خوشبختی را عوض کرده...
کاش بدانیم خوشبختی واقعی داشتن "آرامش" است...خوشبختی ای که نه گذر زمان و نه تغییر شرایط نمی تواند آن را از ما بگیرد...
دنیا پر است از انسان هایی که همه چیز دارند به جز آرامش... کسانی که هرگز خوشبخت نمی شوند

نظرات برای این پست غیر فعال است