لحظه  بروز رسانی 
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐
مهربونمهربون
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐

گاهی اوقات برای بدست آوردن کسی یا چیزی خیلی خواهش

گاهی اوقات برای بدست آوردن کسی یا چیزی خیلی خواهش

گاهی اوقات برای بدست آوردن کسی یا چیزی
خیلی خواهش و تمنا میکنی . . .

وای به حالت وقتی یه روزی بفهمی
اون کس یا اون چیز ارزششو نداشت . . !!!
هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐
مهربونمهربون
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐

وقتی ارزش خودت و اطرافیانت رو بفهمی . .

وقتی ارزش خودت و اطرافیانت رو بفهمی . .

وقتی ارزش خودت و اطرافیانت رو بفهمی . . .
.
.
.
تنهایی رو به همکلامی با بعضیا ترجیح میدی . . .


هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐
مهربونمهربون
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐

فیسنما امروز نه فردا . . . .

فیسنما امروز نه فردا . . .
.
.
فردا نه پس فردا . . .
.
.
بالاخره یه روزی بسته میشه و میره . . .
..
..
حداقل کاری کنین ازتون خاطره ی خوش به یاد بمونه لاقل . . .
.
.
بعضی چیزا واقعا ارزششو نداره . . .😉😉

هـمسفر عشـقـ...
نظرات برای این پست غیر فعال است
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐
مهربونمهربون
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐

سلامتی پسری که . . . دوستش بهش گفت :

سلامتی پسری که . . .
دوستش بهش گفت : اونور خیابون اون دختره رو نگاه کن . . .
.
.
گفت : من قول دادم به عشقم خیانت نکنم . . .
.
.
دوستش گفت : عشقتو ببین که با یکی دیگه اس . . .

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐
مهربونمهربون
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐

خسته ام . . .
.
.
.
مثل پسری که تو روز اول دوستی به دوست دخترش پیام میده : . . .
.
.
خانووووم من کیه؟؟

😂😂😂

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐
مهربونمهربون
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐

فاصله ی اجتماعی رو . . . .

فاصله ی اجتماعی رو . . .
.
.
فقط ما با آرزو هامون داریم . . .

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐
مهربونمهربون
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐

باگذشت زمان ارزش و لیاقت هر کسی مشخص میشه .

باگذشت زمان ارزش و لیاقت هر کسی مشخص میشه . . .
.
یکی ارزشش به پوله . . .
.
یکی ارزشش به ماشینه . .
.
یکی ارزشش به خونه است . . .
.
و . . . .
.
یکی هم ارزشش به مدیریت گروهی . . .😂😂
.
امام علی(ع):ارزش هرکسی به اندازه چیزی است که دوست میدارد . . .
.
عشق خیلی با ارزشه که تــــو لیاقتش و ارزشش رو نداشتی . . .

هـمسفر عشـقـ...
نظرات برای این پست غیر فعال است
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐
مهربونمهربون
⭐مـ حـ⭐مـ د⭐

یه توصیه . . . . . دوستان

یه توصیه . . .
.
.
دوستان اگه خواستین اینجا با کسی دوست بشین . . .
قبلش ازش بپرسین اگه مدیر یه گروهی شدی
ولم میکنی یا نع؟؟
..
..
انسان موجود غیر قابل پیش بینی هست . . .
.....

مورد داشتیم طرف مدیر گروه شده حرفای گذشتش رو یادش رفته . . .
.....
آدما اینقدر زود و اینقدر عجیب عوض میشن
😉😉

هـمسفر عشـقـ...
نظرات برای این پست غیر فعال است