لحظه  بروز رسانی 
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

هرگاه قصد رفتن کردید ، بروید و هرگز برنگردید !

هرگاه قصد رفتن کردید ،
بروید و هرگز برنگردید !.

به رفتن وفادار باشید.
تا ما هم ؛
به فراموش کردنتان
وفادار بمانیم…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

‏تو را با تپش های قلبم سرودم به این

‏تو را
با تپش های قلبم سرودم
به این واژه ها ،احتیاجی ندیدم...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

از دستهای من جز این ثمری نیست گاهی ببارم

از دستهای من
جز این ثمری نیست
گاهی ببارم
گاهی بمیرم
گاهی اگر شد
در حیرت واژه ی دوست داشتن
تو را دوباره از نو بنویسم ...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

به عاشق و معشوق های شهر بگویید. دلبری برای یکدیگر

به عاشق و معشوق های شهر بگویید...
دلبری برای یکدیگر را...
بگذارند به وقت تنهاییشان!
خیابان و تاکسی و مترو
جای دست کشیدن روی ابرو
گذاشتن سر روی شانه
و لمس شال و گیسو نیست...!
شاید یک نفر چشمانش را بست...
شاید یک نفر خاطرش پر کشید...
شاید یک نفر دلش رفت...
شاید یک نفر دلش خواست.....!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

حیف ! با این ‌که دوستَت دارم سهمِ دستانم از

حیف ! با این ‌که دوستَت دارم
سهمِ دستانم از پَرهیز است

قَســمتَم نیسـتی و ایــن یَعنـی
زندگی ، واقـعا غَم انگیـز استبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

گفت ما با شوق دل کندن ز دنیا دل

گفت ما با شوق دل کندن ز دنیا
دل خوشیم!

گفتمش هرکس به دنیا بست دل،
دیگر نَکَند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

چتای قدیمیتون رو بخونین تا بفهمین آدما چقدر راحت میتونن

چتای قدیمیتون رو بخونین تا بفهمین
آدما چقدر راحت میتونن دروغ بگن
و بزنن زیر حرفاشون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
IIBARANII
مهربونمهربون
IIBARANII

خوشبختی یعنی چ دور چ نزدیک هنوز کسی

خوشبختی یعنی
چ دور
چ نزدیک
هنوز کسی باشد ک بی بهانه دوست داشته باشه..

بـ ـزن بـ ـاران
مشاهده همه ی 2 نظر

عشق بهت ضربه نزد! کسی که نمیدونست چطوری عاشقت باشه

عشق بهت ضربه نزد!
کسی که نمیدونست چطوری عاشقت باشه بهت ضربه زد، این دو تا رو اشتباه نگیر!✨

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

تو چطور دلت تنگ نمیشه وقتی من وسط هجوم این همه

تو چطور دلت تنگ نمیشه وقتی من وسط هجوم این همه دلتنگی خودمو گم کردم : )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید