لحظه  بروز رسانی 
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

به ندای درون خودت آنقدر اعتماد کن که نظر دیگران

به ندای درون خودت آنقدر اعتماد کن
که نظر دیگران برایت قابل احترام باشد
اما نیازی به آن نداشته باشی .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

هوایِ پریدن نبود. از پیِ طوبی بهشتِ


هوایِ پریدن نبود...
از پیِ طوبی بهشتِ رویِ تو دیدم
از آشیانه پریدم...برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

از همان ابتدا می‌دانستم که هر عشق بزرگی،

از همان ابتدا می‌دانستم
که هر عشق بزرگی،
طرحی برای دوری و جدایی‌ست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

همه چیز پخته اش خوب است

همه چیز

پخته اش خوب است

مثلا عاشقانه هایم

میان آتش چشمان تو...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

رفته ام گرچه دلم منتظر برگرد است

رفته ام گرچه دلم منتظر برگرد است

چقدر صبر ازاین زاویه اش نامرد است...


محمد عزیزی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

پارادوكس يعنى؛ تمامِ روز به دوست داشتنت مشغول باشم

پارادوكس يعنى؛
تمامِ روز
به دوست داشتنت مشغول باشم
و آخرِ شب بفهمم ندارمَت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

من دلم روشن است روزى تو از راه ميرسي،

من دلم روشن است
روزى تو از راه ميرسي،
و كوچه بوى عطر تو را مي‌گيرد
ديوارها گل مي‌دهند ،
پنجره‌ها عاشق مي شوند
و خانه‌ام خوشبخت !
آن روز
براى تمام خستگي‌هايم ،
يک صندلي روبه‌روى تو كافیست!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

این روزها به آرامی دوستت دارم وقتی نگاهت می

این روزها
به آرامی دوستت دارم
وقتی نگاهت می کنم
که حوصله‌ ات پیش کسی نباشد
حواست پرت شود
برنجد از
کسی که برایت اوست
این روزها
من،
به آرامی دوستت دارم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید