لحظه  بروز رسانی 

خباجازه بدید باهم آشناتون کنم بچه

دانشگاه خعععلی آزاد اسلامی:))))

خب{-88-}اجازه بدید باهم آشناتون کنم{-88-}


بچه ها! ← دانشجویان دانشگاه خعععلی دیگه آزاد اسلامی! {-88-}
دانشجویان دانشگاه خعععلی دیگه آزاد اسلامی! ← بچه ها! {-88-}

نظرات برای این پست غیر فعال است

‏عاغااااا چه وضعشه اینقد کلمه شبیه هم؟ دیروز رفتم ارایشگاه,

‏عاغااااا چه وضعشه اینقد کلمه شبیه هم؟{-9-}
دیروز رفتم ارایشگاه,
ی مفهوم توو ذهنم بود بین پاتیناژ و بالیاژ و کورتاژ و درساژ مونده بودم،{-3-}
نهایتا خود ارایشگره گفت دادا! منظورت پیتاژه؟ گفتم آره{-11-}
آخرم ریداژ کرد به موهام{-19-}{-88-}

نظرات برای این پست غیر فعال است

یکسری رفته بودم رو تنم خالکوبی(تتو) بزنم، یارو گفت؛ دادا؟!

یکسری رفته بودم رو تنم خالکوبی(تتو) بزنم،
یارو گفت؛ دادا؟! شما اول ی هفت هشت جلسه لیزر موهای زائد برووو{-88-}
بعدش بیا ما بدنتو ببینیم ، درباره تتو صحبت کنیم{-88-}{-88-}

نظرات برای این پست غیر فعال است

ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﭙﻮﺷﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ی

ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﭙﻮﺷﻮﻧﻦ
ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ی شورت ﭘﺎﺵ ﮐﻨﻢ!{-11-}

همینجور داره کـون لخت میچرخه میگوزه{-88-}{-88-}{-88-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

تا عشق چون نسیم به خاکسترم وزد شک

تا عشق چون نسیم به خاکسترم وزد شک

تا عشق چون نسیم به خاکسترم وزد

شک از تو وام کردم و در باورم زدم

با آسمـان مفاخـره کردیـم تا سحر

او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم

مشاهده همه ی 13 نظر
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

ای لاله تو هم رنگ رخ یار منی

ای لاله تو هم رنگ رخ یار منی

ای لاله تو هم رنگ رخ یار منی

ای غنچه تو چون دهان دلدار منی

ای ماهم اگر مثل شکر خنده کنی

گویند که نگار شهر گلزار منی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

249 likes
April 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

دوستت دارم های تکراری من هدیه به تو

دوستت دارم های تکراری من هدیه به تو

دوستت دارم های تکراری من هدیه به تو


امروز پر از تو بودم و این جمله:دوستت دارم!

مشاهده همه ی 1 نظر