افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

مشاهده همه ی 5 نظر
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

مشاهده همه ی 5 نظر
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

مشاهده همه ی 2 نظر
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

مشاهده همه ی 2 نظر
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

بچه ها جریان این شمارش معکوس فیسنما چیه؟

قرار چه اتفاق عجیبی بیوفته؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

سلام
یک هدیه برا دوستانی که ایرانسل دارند
کد *4444* را ok  کنید تا هدیه رایگان بگیرید

مشاهده همه ی 2 نظر