لحظه  بروز رسانی 
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

مشاهده همه ی 5 نظر
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

مشاهده همه ی 5 نظر
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

مشاهده همه ی 2 نظر
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی 
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

مشاهده همه ی 2 نظر
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

تست هوش برای باهوشا از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه

تست هوش برای باهوشا

از کسی ده تومان قرض میگیری متوجه میشی پولت رو گم کردی
دوباره از یکی دیگه پنج تومان قرض میگری و میری ی کارت شارژ دو تومنی میخری سه تومن پول باقی مانده رو میدی به اون فردی که ده تومن بدهکارش بودی در نتیجه هفت تومن میشه مونده بدهیت به شخص اول و پنج تومن هم بدهکار شخص دوم که به عبارتی میشود 7+5=12 پس 12 تومن مانده بدهی و یک کارت شارژ 2 تومنی میشود 14 تومن شما بگید اون هزار تومن چی شد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ravi
آروم و عادیآروم و عادی
Ravi

بچه ها جریان این شمارش معکوس فیسنما چیه؟ قرار چه اتفاق

بچه ها جریان این شمارش معکوس فیسنما چیه؟

قرار چه اتفاق عجیبی بیوفته؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

تمام قد می ایستیم به احترام تمام جوانان دهه شصت.می ایستیم

تمام قد می ایستیم به احترام تمام جوانان دهه شصت...
می ایستیم به احترام آنها که تاوان ۱۲ سال تحریم را با ثانیه ثانیه جوانیشان پرداختند...
می ایستیم به احترام جوانانی که کار و خانه و ماشین و ازدواجشان، رویایی شد دست نیافتنی تر از توافق... 
می ایستیم به احترام تمام ثانیه های جوانیمان که فقط حسرت بود و حسرت بود و حسرت...
سلامتی همه بچه های دهه ٦٠

مشاهده همه ی 5 نظر