لحظه  بروز رسانی 
محمــــــــــــــــــــــــــد .....سلام غریــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه==
محمــــــــــــــــــــــــــد .....سلام غریــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه==

ســــــــــــــــــــلام بر همـــــــــــــــــــگی .               

ســــــــــــــــــــلام بر همـــــــــــــــــــگی ....... {-110-}{-109-}

                             خسته نباشین ................... {-124-}

مشاهده همه ی 2 نظر
محمــــــــــــــــــــــــــد .....سلام غریــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه==
محمــــــــــــــــــــــــــد .....سلام غریــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه==

رَفتــ ــی.؟ بِـــه سَـلامَتـــ. مَن خــــدا نیستَم کِــه بِگویم صَد

رَفتــ ــی...؟

بِـــه سَـلامَتـــ....

مَن خــــدا نیستَم کِــه بِگویم

صَد بــآر اَگَر توبه شِکَستی بآز آی 

آنـــکه رفت بِه حُــرمَت آنچه  با خود میـــبَرد

حَق بآزگَشــــت ندارد..! 

خَط زدن مَن بر پــآیآن مَن نیست...!

آغــاز بی لـیآقَتیه "تــوســتــ"  

کَســی کِه عَوضــــ شُدنـــش بَعید اَستــــ

عَوَضــــی شِدنشــــ "قَطعــیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید