لحظه  بروز رسانی 
محمد
شیطونشیطون
محمد

با چشمانی که اینقدر خطا دارد یک دیگر را قضاوت نکنیم

با چشمانی که اینقدر خطا دارد یک دیگر را قضاوت نکنیم

با چشمانی که اینقدر خطا دارد یک دیگر را قضاوت نکنیم...

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمد
شیطونشیطون
محمد
پست شماره 316487610 از محمد

....

مشاهده همه ی 2 نظر
محمد
شیطونشیطون
محمد
رقص کرمانجی

...

مشاهده همه ی 5 نظر
محمد
شیطونشیطون
محمد
پست شماره 316364162 از محمد

...

مشاهده همه ی 5 نظر