لحظه  بروز رسانی 
این روزها عجیب دلتنگم
این روزها عجیب دلتنگم

باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه ،یادم آرد  کربلا

باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه ،یادم آرد  کربلا را،دشت پرشور و بلا را،گردش یک  ظهر غمگین،گرم وخونین،لرزش طفلان نالان،زیر تیغ و نیزه را،با صدای گریه های کودکانه     واندرین صحرای سوزان،  میدود طفلی سه ساله ، پر ز درد و پر زناله،دلشکسته،پای   خسته، باز باران...        خون یاران...     قطره    قطره   میچکد از چوب محمل،آخ  باران  کی بباری برتن  عطشان یاران؟ ترکنند از آن گلو را

        آخ باران......

                                 آخ بارن...............

                 .......................................................................................................................... 

مشاهده همه ی 2 نظر
این روزها عجیب دلتنگم
این روزها عجیب دلتنگم

70552141824963140098.png

مشاهده همه ی 3 نظر
این روزها عجیب دلتنگم
این روزها عجیب دلتنگم

24182687670570065037.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
این روزها عجیب دلتنگم
این روزها عجیب دلتنگم

دختره پست گذاشته:یه دوست پسر هم نداریم بهش خیانت کنیم !

دختره پست گذاشته:یه دوست پسر هم نداریم بهش خیانت کنیم !

خب عزیزم.............خدا خ ر و شناخت بهش شاخ نداد

مشاهده همه ی 3 نظر