لحظه  بروز رسانی 
kazem
مشکوکمشکوک
kazem

چشم بر هم نهاديم گردش دوران گذشت ، بر يكي بسيار

چشم بر هم نهاديم گردش دوران گذشت ،

بر يكي بسيار سخت بر ديگري آسان گذشت ،

روزگاري خواهد آمد با خودت نجوا كني ،

ياد باد آن روزگاراني كه با ياران گذشت....مشاهده همه ی 7 نظر
kazem
مشکوکمشکوک
kazem

زندگی میکنم و برایش هم دلیل دارم "دوست داشتن تو"

زندگی میکنم و

برایش هم دلیل دارم

"دوست داشتن تو"

مشاهده همه ی 1 نظر