لحظه  بروز رسانی 
الـــــــــــــــهه
خواب آلودخواب آلود
الـــــــــــــــهه

siwOpcfD.jpg

siYNgDGn.jpg

siXPVpO8.jpg

si3WyYyW.jpg

siT2wGMN.jpg

sik3sT53.jpg

si0r6HN4.jpg

7.png

siiebZxu.jpg

siSuJ4zo.jpg

siXoG2OQ.jpg

sivGBDbE.jpg

siMzmzib.jpg

si9ydKU2.jpg

2.png
7DcA2M.png

مشاهده همه ی 59 نظر
Morteza
خوشحالخوشحال
Morteza

چــقــدرســخــتــه . پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی 2ســال تــنــهــای تــچــقــدرســخــتــه ...

پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی 2ســال

تــنــهــای تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدرسـخـتـه...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی دلــهــره ی شــغــل آیــنــده

داشــتــنــ چــقــدرســخــتــه ...

پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی از

دســتــ دادنِ عــشــقــتــ بــخــاطــرپــول چــقــدر ســخــتــه ...

پــســربــایــد بــاشــی تابــفــهــمــی بــوق زدن پــشــتــِ مــاشــیــنِ

عــروسِ عــشــقـــتـــ چـــه حــالــی داره ...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی خــوردنِ

بــُغــض بــرای ایــنــکـــه مــســخــرتـــ نــکــنـــن کـــه داره گــریــه

میـــکــنــه چــــــــقــــــدر ســــخـــــتـــــه ...
مشاهده همه ی 2 نظر
Morteza
خوشحالخوشحال
Morteza

پیک اول به سلامتی اون سربازی که تو پادگانه وموقع شام

پیک اول به سلامتی اون سربازی که تو پادگانه وموقع شام به دوست دخترش فکر میکنه! اما دختره داره شام وبایه پسره دیگه تو رستوران میخوره.

پیک دوم ب سلامتی پسری که فهمید عشقش با بهترین دوستش رفیق شده زنگ زد و بهش گفت :سلام آبجی!!! 

پیک سوم به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون داره یه عمر از زندگی میکشه... 

پیک چهارم بسلامتی سربازی که اونقدر نامه داد که نامزدش عاشق پستچی شد!!!

پیک پنجم به سلامتی اونی ک رفتو تنهام گذاشت ولی هنوزم تاریخ تولدش رمز گوشیمه!

پیک شیشم به سلامتی همه اونایی که دلشون، هوای اغوش عشقشون رو کرده ولی جز زانوهای غم چیزی واسه بغل کردنشون، ندارن... 

پیک هفتم بسلامتی اون بامرامی که تو دادگاه به رفیقش گفت داداش رفاقت تاوان داره منم تاوانشو میدم زندان که چیزی نیست مال مرده. حرف اخرش این بود که داداش حواست به عشقم باشه. روکرد به عشقش گفت عشقم منتظرم باش ولی وقتی برگشت با بغض گفت سلام داداش سلام زن داداش. 

پیک هشتم به سلامتی پسریکه توخیابون عشقش رو تو دست یکی دیگه دید وداد زد اهای غریبه مواظب عشقم باش دختره هم اون روبا انگشتش به پسره نشون داد گفت میشناسی انگار دیونست 

پیک نهم بسلامتی اعدامی که جرم رفیقشو گردن گرفت وپای جوبه دار گفتند حرف اخر؟ گفت به رفیقم بگید از دستم بیش از این بر نیامد. 

و پیک دهم پیک آخر میخورم به سلامتیه خدا که همه آرزوهامو جلو چشام پرپر کرد تا عظمتشو نشونم بده...!

مشاهده همه ی 1 نظر
Morteza
خوشحالخوشحال
Morteza
خلاقيت در نقاشي

خلاقيت در نقاشي....

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
Morteza
خوشحالخوشحال
Morteza

وقتی اینـها را می خوانی ، یادت بیاید کسی دور از

وقتی اینـها را می خوانی ، یادت بیاید کسی دور از "تو" ، دارد با خودش کلنجار می رود تا خواب را از "تو" نپراند ... دنیای من از "تو" محروم است دنیایی که گاه و بی گاهش را"تو" گرفته ای دنیای مترسک زده ام را کاه گرفته و "تو" / سوزن شده ای میان چشم های ضعیفم که باید براینخ دادن به "تو" به چشم های دیگری اعتماد کنم ...

مشاهده همه ی 1 نظر