لحظه  بروز رسانی 
ول وله
ول وله

●خر● تا هَنگ کرد ⇦ادعاے ♢فرهنگ♢کرد دنیاے ■■مجازیست■■دیگر➣ گاهے از یک

●خر● تا هَنگ کرد ⇦ادعاے ♢فرهنگ♢کرد

دنیاے ■■مجازیست■■دیگر➣

گاهے از یک ▒ اوسکول▒ یک شاخ↻⇨ میسازد... ♚اینجا مجازییست ..........♚ ♕ نه من تورو ☜میشناسم نه تو منو♛

نه تو☜ آنقدر خوبی که من دوست دارم نه من آنقدر بدم که تو فکر میکنی ♧
⇦اینجا قدرت♔ دست یکی نیس
همه میتونن لات باشن همه میتونن شاه باشن ...⇨ اینجا ... ??فقط【LIKE】 ارزش داره فکر نکن کسی تو را واسه خودت میخواد........
لایک =لایک......... نکنی⇦⇦ بلاک ✘اینجا خیلیا حرف از rell♥ با یه نفر میزنن اما .......با صد نفر تو pv دارن حرف میزنن✘

اینجا◁اخر عشق Empty room ... اینجا...
↭همه میخوان تو چشم باشن نقش بازی میکنند↭ ??اینجا دنیای شکست خورهاست ※
اینجا ♤عاشقتم,دوست دارم ,عزیزم ......بی ارزش و بی معناست ?? اینجا فقط ⇦مجازسیت یه دنیای بی ارزش پس ...... لطفأ موقع ورود نقاب خود را برداريد...
Heh

مشاهده همه ی 1 نظر
ول وله
ول وله

ب من میگن تخس نباش          هه هه

ب من میگن تخس نباش
          هه هه هه
                     انگار ب اب میگن خیس نباش.......
              
مگه داریم؟؟؟؟؟؟????!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ول وله
ول وله

من یــــــــــه دختــــــــــرمبا کابوس خیانت و هـــــــزاران ارزویگــــــــــور به گــــ


alone-girl.jpg

من یــــــــــه دختــــــــــرم

با کابوس خیانت و هـــــــزاران ارزوی

گــــــــــور به گــــــــــــور شده

نه چشــــم هــــای ابــــی دارمــــ

نه کفـــــــش پاشنه بلنـــــــــــــد...

کتــــــــــــــــونی میپوشم

رو چمـــــــــنا غلـــــت میزنم

نگران پـــــــــــــاک شدن رژ لبــــــــــم نیستم...

خالصــــــــــــــــانه همینم...

«مـــــــــــــن دختــــــــــــــــــرم»

مشاهده همه ی 1 نظر
ول وله
ول وله

را دخـتـر خـانـــوم مے نـامــندغرورے دارمكـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـﮯ شوداحساسـﮯ دارم

65126488941615115829.jpg

را 顔文字 のデコメ絵文字دخـتـر خـانـــوم顔文字 のデコメ絵文字 مے نـامــند

غرورے دارم

كـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـ شود

احساسـ دارم

كـ‌ه با منطق ِ گدايان نمـ سازد

قلبــ دارم

كـ‌ه هنوز تیزے خنجر نامردے را نخوردهـ استـــ

و زيـبايــ هايـ دارم

كـ‌ه حراج چشم هاے بيگانـ‌ه نخواهد شد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ول وله
ول وله

منـــــــ یکــ دخترمــــــــــ از جنســـــ شادیــــــــــــــ پر از عقشـــــــــــ پر از غ

منـــــــ یکــ دخترمــــــــــ
از جنســـــ شادیــــــــــــــ
پر از عقشـــــــــــ
پر از غــــــــــــــــــــــرور

*
*
*
منــــــ یکـــــ 
دخترمـــــــــ
از جنســــــــ مهربانیـــــــــ
پر از زیباییــــــــــــــــ
لبریز از خوشحالیـــــــــ
*
*
*
منــــ یکــــ 
دختـــــرم
به دختّــــر بودنمــــ میبالمــــبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ول وله
ول وله

بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت : آهــــای پســــر . حواســــت باشــــه .!


بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :


آهــــای پســــر ...


حواســــت باشــــه ...!


ایــــن دختــــری كــــه بــــه تــــو دل داده ,


خیلی هــــا در " آرزوی نیــــم نگاهــــش " هستنــــد ...


لیاقــــــــــــــــــــت داشتــــه بــــاش ..............!


25464557184538152739.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ول وله
ول وله

بـآز هَمـ بُلنـد شو. ایستـادטּِ کَسیـــــ که زَمینشــــ زده انــد از کسیـــ

بـآز هَمـ بُلنـد شو....

ایستـادטּِ کَسیـــــ که زَمینشــــ زده انــد

از کسیـــ که به زور سـَرِ پـآیشــ نگـه داشته اند « زیبآتَـــر » استــــ ...
38006860533111283950.jpg

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ول وله
ول وله

❦ زنـــدگــے ! בقــیــقــآ פּقــتـــی , غــیــرقــابل تـפـمل میشہ ڪہ


❦ زنـــدگــے !

בقــیــقــآ פּقــتـــی ,

غــیــرقــابل تـפـمل میشہ ڪہ

هــمـــہء" בلــگــرمــیــت "

ڪــســے بـاشہ

ڪه "ســرگــرمــیــش" بــاشــــے ➹

◪_◪

37697571837632587754.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ول وله
ول وله

اےــטּ كِـــه بآ بعِــضـے  پسـ‌ـِرآ گِــرمـ مِــے گِـــيرمنــ ــشوטּـهـے خـآكـے بودטּــمه


اےــטּ كِـــه بآ بعِــضـے  پسـ‌ـِرآ گِــرمـ مِــے گِـــيرم

نــ ــشوטּـهـے خـآكـے بودטּــمهـ

טּـهـ لآشِــے بودטּـمــ

كِــآريم به قضِــآوت احِـــمقآטּــهـ بعِــضـےآ טּــدآرم |:

http://s3.picofile.com/file/7854541505/12462.jpg

pashayi_baner.gif


مشاهده همه ی 3 نظر