لحظه  بروز رسانی 
Mostafa_Nateq
ناراحتناراحت
Mostafa_Nateq

بـَعـدِ یِ مـدتــ بهـ ایـن نـتـیـجـهـ رسـیـدمـ کـهـ  بـود  و نـبـودمـ

بـَعـدِ یِ مـدتــ بهـ ایـن نـتـیـجـهـ رسـیـدمـ کـهـ

 بـود  و نـبـودمـ تـو فیـسـِ هیـچـ فـرقـیـ نمیـکنهـD:

http://8pic.ir/images/4s2iziz7yzatjl9c90kn.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
Mostafa_Nateq
ناراحتناراحت
Mostafa_Nateq

عه صبحه , ورق خوردو رفت روزام ورق خوردو رفت عوض

عه صبحه , ورق خوردو رفت روزام ورق خوردو رفت

عوض شدش سخت صدتا هدف بود تو سر

زده تبسم سرد حسه تنفرو صبر

قلبو روحو خورده کردی تنفسو سخت

پر کرده پارو شمرد لحظه هارو

یه بندم توو جادست که گم کرده راهرو

کند خنده ها شو ، کمر بستو پا شد

باید یه جا میرسیدو میبست فقط لاشو هی

اگه برسه باید برسه

باید برسه تا صبحه روز بعدش همش خاطره شه

رو لحظه ها فردا با کته با سرها اون راه بره چفت هه

میرسه از راه یه روز به هر حال

یه روز که میشنوه ته بازی داور داشت

عوض نشد نرفت شکی لایه باورهاش

عقب نیفتاده اونکه مونده پا حرفاش


http://8pic.ir/images/sfftqi3sxmopj3wez0rr.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر