لحظه  بروز رسانی 
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

گآهی [دِلــَت] نــِمیخوآهــَد . . .؛ دیــروز رآ بِه [یآد بــیآوَری

656328_photography-motion-moving-images-
گآهی [دِلــَت] نــِمیخوآهــَد . . .؛ دیــروز رآ بِه [یآد بــیآوَری . . .؛]

اَنگــیزه ای بــَرایِ [فــَردآ] هـَم نــَدآری . . .!!! ... وَ [حآل هــَم کِه] . . .؛

گآهی فــَقــَط [دِلــَت] میخوآهــَد . . .؛ [زآنوهایــَت] را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛

[وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛]

[بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!!]
88fh888nbthw0p40vecw.gif
×. . وَقتی اومَدی تو زِندگیمو شُدی خآصِ مَن . .×

×. . نَبآسـ عَـ پـیشَم بِری حَـتی بِـ خـآس مَن . .×
3s3sje2tnede1e93r2t9.gif
↫اگـﮧ میبینے بآ ڪسے بآزے نمیڪُنـρ ⇡

⇣ ⇜رۅ حسآبــــِ بـَلـَכ نَبۅכنـρ ، نـــذآرْ ʘ͜͡ʘ ⇽

اینۅ بـכۅڹ ↯↯ ↺مَـטּ بآزیآمۅ بچگیآρ ڪَرכρ↻
jwH3v.gif

تا حالآ شُدِه اَز ,100,بِ خودِت ,10,نَدی !؟ ; 
اونوخت میشی ی ِرَوانی کِه اَز ــسَگ بَدتری . .. .!!!
bm5el22cjf8u26y6712m.gif


مشاهده همه ی 6 نظر
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

دو ُراٰهـیـهِ عَجـیبـیهِ.!↹ وَقـْتـے نَدوُنـے مُـراٰحـِمـے یـاٰ مــُزاٰحـِمِـشْ .!∅↮

44611731998871861839.gif

دو ُراٰهـیـهِ عَجـیبـیهِ...!↹

وَقـْتـے نَدوُنـے مُـراٰحـِمـے یـاٰ مــُزاٰحـِمِـشْ ...!∅↮

وَقْـتے نَـدوُنے مَـرْحَـم‌ زَخـْماٰشے یـاٰ نـَمـَكْ‌ مـیــپـاٰشے روُشـوُن ...!♨

وَقـْـتے نـَدوُنـے بـاٰیـَدْ بـِخـاٰطـِرِشْ بـِجـَنْگے یـاٰ كـِنـارْ بـِکـِشے ...!↮

دوُ راٰهـیـهِ سَخْـتـیـهِ ...!↹

وَقـْتـے بـَعْد ْاَزْ روُزْهـاٰ اِنْتِظـاٰرْ ...،✘

نـَدوُنـے ☜مـوُنـْدَنِـتْ☞ روُ مـیـخـواٰد یـاٰ ☜رَفْتَنِتْ☞ روُ

هِـه...
3ps1uxist8njmsmloi1t.gif
[مِــهــــرَبـُـون✖ بــاشــــی ، مــیــشــی✖ هــَــوَس]

[ســـَـرد✖ بــاشـــی ، مـیـشــی ✖مــَــغـــــرور]

[خــُــوب✖ بــاشــــی ، مــیـشــی✖ تــَــظــاهـُـر]

[بــَــد✖ بــاشـــی ، مــیـشــی✖ لــاشــــی]

[کـُــلا نــَـبـاشـــــی ✖نــَـتــیــجـ
ـــهـ مـَــطــلـــوب✖ تــَــری داری]
446710_cool-vintage-girls-beautiful-hips
...هَر چی כوُرِت شُلوُغ تَرِـہ ...[تَنهآ]... تَری...

...چِـہ بِخوآیُ وُ نَخوآی بآیـכ ...[تَنهآ]... بِپَری...

1432826698399824_large.gif
مشاهده همه ی 8 نظر
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

خُوش بَختی مِث یِ شَب عَروسی فَقط برا اَشک باّـبآت.~

44611731998871861839.gif

خُوش بَختی مِث یِ شَب عَروسی فَقط برا اَشک باّـبآت...~
خوشِگِلیه بَدـبَختی دِومآد طَنآب کِروآـت...~

cc17dcc5ea785b379fb35cfb5db33365-425
کَلآفَم اَز خودَم فَراری .. کَلافِه اَز اونایی کِه خواستَنَم

کَلآفِه اَز شَبُ روزِ اَلَکی .. کَلافِه اَز خنده هآیِ زورَکی

کَلافِه اَز شادی هآیِ ظاهِری .. کَلافِه اَز ترک هآیِ باطِنی

کَلافِه اَز عِدالَتِ قِیمَتی .. کَلافِه اَز حَرفایِ قَسَمی
hyih_1431176025513651_large.jpg
بعضیا فکر میکنن من با خیلیام!!!
خیلیام فکر میکنن من با بعضیام!!!
قشنگیش اینه
من موندم و تنهاییام:D:|
34137dcd0d1a3884659bc2c9c2b0b093-425
ـچیهـ دـنباـل حقیقت تو روزـنامهـ ای لاــشی...~ 
یآ تو ـهَم سوژه شُدـی دَر کوـ*ن یِ مآشین..~

مشاهده همه ی 4 نظر
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

|  بِـ نآم خُدآوَند حَکیمـ   ||    هَمه جُفتَن مآ تَکیم  |


|  بِـ نآم خُدآوَند حَکیمـ   |

|    هَمه جُفتَن مآ تَکیم  |

1417447343567015_jpg.jpg


$زِنـدِگـیـ سُـوآلـآش سَـخـتِـ وَ بـآرُمِـش کَـمـ$

$بـآ هَـمِـ سـآز زَدُو مـآرُو بِـشـکَـن$

$نَـ مـآرُو پِـلَـسـتـ کَـرد مـآرُو پِـلَـش$

$بـآلـآ رَفـتـ خُـورشـیـد شُـدُو مـآهُـو وِلـ کَـرد$

1433006810641243_jpg.jpg

مشاهده همه ی 14 نظر
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

مَن یه مُـردمـ. اینُ دکترآ نِمیفَـهمَن . یِ نیـش ـخَنـدِهـ

1435646921985658_large.jpg


مَن یه مُـردمـ...

اینُ دکترآ نِمیفَـهمَن ...

یِ نیـش ـخَنـدِهـ یَخ زَدِه رـو لَبَمـ ...

ههـ... اینُ دکترآ نِمیفَـهمَن ...

88f952c3445c1d3b3bd685fb4ddc7684-425
اگهِـ زِنِدگیت شُده غُصهِ هَمَش......

فَقَط بِخَند و بِگو

!.......نَنَش!
مَن بهِـ رُوز هآی شآدَم

مَشکوکَم....!
دَست هآیِ تو

یهِـ روزآیی بهِـ مَن آرآمِش میدآد

اَلآن شُده فیلتِرِ سیگآرآم آرآمِشَم
3p5vnxnr4lqqt91mo0g2.jpg

مشاهده همه ی 35 نظر
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

UmaDa kh0daFezI k0namO beRam _ Khyliya b0dan ke Inja vaSam khyli

__UmaDa kh0daFezI k0namO beRam __

Khyliya b0dan ke Inja vaSam khyli azIz b0dan , vali dGe Nem!d0nam cheRa nIsTan

dadaShiya aGe p0stam like mikh0re be khatEr kh0damE , Na ChiZe dGie ..!!!

miyaY t0 pm beHem F0sh miDi miRii !!{-77-}{-77-}

arZeSh NadaRe be khaTeR ChaNdTa p0sT F0sh nam0s b0khOrI{-38-}{-60-}{-60-}

mN eshTeBaHam In b0d ke Fek m!kaRdam d0sTaye kh0bi inja peYda mIk0nam , 


vail eShTeBaH mikaRdm

aGe BaDi didiN Hala k0nIn {-60-}bYe FaCeNama

1435501589704503_large.jpg


مشاهده همه ی 55 نظر
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

×. . وَقتی اومَدی تو زِندگیمو شُدی خآصِ مَن . .×

1435141395430959_large.gif
×. . وَقتی اومَدی تو زِندگیمو شُدی خآصِ مَن . .×

×. . نَبآسـ عَـ پـیشَم بِری حَـتی بِـ خـآس مَن . .×

مشاهده همه ی 8 نظر
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

میگن دختــرا اصلا این روزا به پسرا اعتماد ندارن! میگن دختــرای

aozv9ass8ubrcegfjs77.gif
میگن دختــرا اصلا این روزا به پسرا اعتماد ندارن!
میگن دختــرای امروزی همه عصبــی و بد اخلاق شــدن!
میگن دختــرا دیــگه مثل قبــلنا حال و حوصـله نــدارن!
میگن دختـرا دیگه احساساتـــی نمیشن!
یکی میگفت دخترهم دخترای قدیم...
رفیقم میگفت دخترای امروزی همش بلدن آرایش کنن!!!


سکـــــوت کردم و دهنــــم باز نشدکه بگـــم 
یه دختر غمشــو پشت آرایشش پنهون میکنه...
نشد بگم دخترای امروز داغونن چون دنیای امروز اونا رو داغون کرده...
یادم رفتــــ که بگم اکه دختـــرای قدیم خوبـــ بودن
 بخاطر این بـــود که مردای قدیم خوب بـــودن..
یادم رفت که بگم چه توقعی از دختــــری داری
 که از اعتمـــادش سوء استفاده کردن...
سلامتی دخترا که مرد بودن رو بیشتـــر از خیلــــــــی مردا بلدن!!!!
ولی بایدهمیشــــــــه سکوت کنن
پس هیییییییییییییس!دختر ها فریاد نمیزنن
تقــ♥ـــدیم به همه ی دخترایـــ♥ـی که
 هیچ کس نمیـــدونه چه غمـــی تو دلاشــ♥ـونه..
mxqaj1s0sd17j5gvavmy.gif

مشاهده همه ی 19 نظر
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

×[بعضی موزیکا رو وقتی گوش میدی] ××[جایی از وجودتو، روحتو درگیر

تکست گرافی فاز غم,تکست های غمگین,عکس با جملات احساسی,تنهایی خاص من,تکست گرافی خاص دخترونه,تکست گرافی خیانت به عشق,حس دخترونه,خیانت,وفاداری,عکس نوشته وفاداری,تکست عاشقانه,تکست نوشته های فانی فاز

×[بعضی موزیکا رو وقتی گوش میدی] ×
×[جایی از وجودتو، روحتو درگیر می کنه]×
×[ که عمرن دستت بهش برسه… ! ]×


×[` ♡ Sadegh ... Napors ♡ `]×

×| وقتی چشمام خاکستری دید×|
×| فهمیدم مرام از وابستگی نی×|
×| فهمیدم عزیزامو دوست دارم×|
×| فهمیدم به جز این خاک بِستری نی×|
×|  بر باد رفته، هرروز هفته
×|
×| این روزا این حسم از توم رفته×|
×|چنتایی دلو گرم کردم اما×|
×|این زمستون هرروز برفه×|
×|  اَه…×|

o50oglojasmad9dck9aj.jpg

مشاهده همه ی 26 نظر
# Javad_Sh #
آروم و عادیآروم و عادی
# Javad_Sh #

اَگر چِ ـه پَس اَز تـو خدا هَ ـم مُهِـم نیس

1434141964988262_large.jpg
اَگر چِ ـه پَس اَز تـو خدا هَ ـم مُهِـم نیس ـت ؛

× ... فقـط آرِزـو می کنَ ـم کِ ـه بمیرَ ـم ... ×

پس اَز آن بهشت و جَهنَ مّ مُهِـم نیس ـت ...

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 11 نظر