لحظه  بروز رسانی 
M_jonobi
M_jonobi

هــــر لحظه این را به یــــاد داشته باشید

هــــر لحظه این را به یــــاد داشته باشید

که انـــدازه ی مشــــکلاتت

از قــــدرت خداونـــــد

خیلــــی کوچکـــــترند

پس با خودت زمزمه کن

لاحول ولا قوه الا بالله

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M_jonobi
M_jonobi

امروز روز قشنگی میشه اگر هنر اینو داشته

امروز روز قشنگی میشه اگر هنر اینو داشته

امروز روز قشنگی میشه

اگر هنر اینو داشته باشیم

که قشنگ زندگی کنیم

زیبا ببینم

ونفس بکشم

وجز زیبایی نبینیم

چون،اعتقاد به خدا

زندگی را زیبا میکند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M_jonobi
M_jonobi

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M_jonobi
M_jonobi

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار

شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M_jonobi
M_jonobi

اعمال وافکار امروز نقش مهمی درفردای تودارد تکرار

اعمال وافکار امروز نقش مهمی درفردای تودارد تکرار

اعمال وافکار امروز نقش مهمی درفردای تودارد

تکرار اشتباه دیگر، اشتباه نیست …

انتخاب است!

حباب ها

همیشه قربانی هوای درون خودشان هستند

مشاهده همه ی 2 نظر
M_jonobi
M_jonobi

یک نفر گاهی همه زندگیت است … برای همین است

یک نفر گاهی همه زندگیت است …
برای همین است که دلت
برای همان یک نفر تنگ می شود
این روزها بار عظیمی
بر شانه هایم نشسته
باری بیشتر از توان شانه هایم
مثل الان …
که تنها نشسته ام
نه اتفاق بدی افتاده …
نه از دستش ناراحتم …
نه بیمارم … و نه …
ولی از ته دل چیزی کم دارم
ببین …
دستانت را
حضورت را
خود خودت را کم دارم
نه صدایت را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M_jonobi
M_jonobi

برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو

برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو و از چیزهایی که داری لذت ببر …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید