لحظه  بروز رسانی 
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

 : آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت!!! حیف بی دقت گذشت؛


 : آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت!!!
 حیف بی دقت گذشت؛ اما گذشت!!! 
تاکه خواستیم یک «دوروزی» فکرکنیم!!!!!!! 
بردرخانه نوشتند؛ درگذشت..‌.✔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

گاهی خوب است آدم بداند وقتش رسیده دست بکشد و

گاهی خوب است آدم بداند وقتش رسیده دست بکشد و رها کند و قبول کند که جنگیدن بس است … گاهی باید بگذاری سرنوشت بیاید روزگار خودی نشان بدهد و همه چی دست به دست هم دهد تا اوضاع رقم بخورد و تو ساکت و سرد تنها ورق بخوری

مشاهده همه ی 1 نظر
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ! ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺗﻤﺎﻡ میـــــشی ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻢ! ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ !
ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺗﻤﺎﻡ میـــــشی
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻢ!
ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺮﻣﺖ،
ﺳﺮﺩ ﮔﺬﺷﺖ ...

مشاهده همه ی 1 نظر
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

بیقرار تر از معنی مطلق انتظارم امروز نمیدانم

بیقرار تر از معنی مطلق انتظارم
امروز نمیدانم کجایی ؟
اما میسپارمت به دعای فرج عاشقانی که روزه دارنند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

بیقرار تر از معنی مطلق انتظارم امروز نمیدانم

بیقرار تر از معنی مطلق انتظارم
امروز نمیدانم کجایی ؟
اما میسپارمت به دعای فرج عاشقانی که روزه دارنند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید