لحظه  بروز رسانی 
Matin
سرما زدهسرما زده
Matin

عالیجناب من عشق جان من همه چی با تو

عالیجناب من عشق جان من همه چی با تو

عالیجناب من
عشق جان من
همه چی با تو زیباست
حتی لحظه های با تو بودن
عشق در نگاهت پیداست
حس خوب
قلب یار
دستان بی قرار
همه چی در هر حال
در کنارت زیباست
بوی خوش
بوی زیبای بلو لیدی ها
گیسوان زیبا
همه چی در کنار تو عزیزم زیباست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Matin
سرما زدهسرما زده
Matin

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح
بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط می تونی حسش کنی.
دوستت دارم

مشاهده همه ی 4 نظر
Matin
سرما زدهسرما زده
Matin

ببخشید سکه دارید؟ میخواهم به گذشته ها زنگ بزنم

ببخشید سکه دارید؟ میخواهم به گذشته ها زنگ بزنم

ببخشید سکه دارید؟
میخواهم به گذشته ها زنگ بزنم

به آن روزها
به محل کار پدرم
به جوانی مادرم
به کوچه های کودکی
به هم بازی های بچگی
به دل های بزرگ

میخواهم زنگ بزنم به دوچرخه خسته ام
به مسیر مدرسه ام
که خنده های مرا فراموش کرده
به نیمکت های پر از یادگاری
به زنگ های تفریح مدرسه

میدانم آن خاطره ها کوچ کرده اند
می دانم تو هم دنبال سکه میگردی
افسوس هیچ سکه ای در هیچ گوشی تلفنی ما را به آن روزها وصل نخواهد کرد

مشاهده همه ی 2 نظر
Matin
سرما زدهسرما زده
Matin

" ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﺮ ! " ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه از ایرج

" ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﺮ ! " ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه از ایرج

" ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﺮ ! " ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه از ایرج میرزا

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ
ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ نَرُﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐُﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑَﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟
ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐِ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟
ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳﺮﯼ ﺗﻮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﺮﯼ ﺗﻮ
ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ
ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺖ .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Matin
سرما زدهسرما زده
Matin
علی برکت ا

علی برکت ا....

مشاهده همه ی 2 نظر
❤_❤
❤_❤

اگــر دلگیـ.ــرم و تنهـا تو را از دیـده ڪـم دارم

اگــر دلگیـ.ــرم و تنهـا تو را از دیـده ڪـم دارم

اگــر دلگیـ.ــرم و تنهـا تو را
از دیـده ڪـم دارم ....

مشاهده همه ی 20 نظر
Matin
سرما زدهسرما زده
Matin

‏یک زمانی هم بود همه هوای هم و داشتن، آدمای اون

‏یک زمانی هم بود همه هوای هم و داشتن، آدمای اون

‏یک زمانی هم بود همه هوای هم و داشتن، آدمای اون موقع دِلای بزرگی داشتن😍

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Matin
سرما زدهسرما زده
Matin

روزی روباهی به فرزندش گفت: فرزندم از تمام این باغها میتوانی

روزی روباهی به فرزندش گفت: فرزندم از تمام این باغها میتوانی

روزی روباهی به فرزندش گفت: فرزندم از تمام این باغها میتوانی انگور بخوری غیر ازآن باغی که متعلق به ملای ده است، حتی اگر گرسنه هم ماندی به سراغ ان باغ نرو! روباه جوان از پدرش پرسید : چرا مگر انگور این باغ سمی است ؟ روباه به فرزندش پاسخ داد : نه فرزندم، اگر ملا بفهمد ما از انگور باغ وی خورده ایم ، فتوا میدهد گوشت روباه حلال است و دودمان ما را به باد میدهد ! با این جماعت که قدرتشان بر جهل مردم استوار است ، هرگز درنیفت !!

مشاهده همه ی 4 نظر
Matin
سرما زدهسرما زده
Matin

دامن آلوده و روی سیاه آورده ام گرچه آهی در

دامن آلوده و روی سیاه آورده ام گرچه آهی در

دامن آلوده و روی سیاه آورده ام
گرچه آهی در بساطم نیست، آه اورده ام
هرچه هستم، هرچه بودم
برکسی مربوط نیست
بر امام مهربان خود، پناه آورده ام...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید