لحظه  بروز رسانی 
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı
لوسلوس
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı

اگرقراربود پدرِ کارگرِ کم درآمد این مرزوبوم گمشده هایِ زندگیش

nvspprrb2b8e.gif
اگرقراربود پدرِ کارگرِ

کم درآمد

این مرزوبوم گمشده هایِ زندگیش را پیام بازرگانی کند،

بیشترین درآمد

تبلیغاتی را در رسانه ها به خود اختصاص می داد.

aao4fyilj5cs.png
PнoTo вy Me

1460442819461577_gif.gif1460442812883844_gif.gif1460442805588391_gif.gif1460442798277663_gif.gif1460442791426765_gif.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı
لوسلوس
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı

هـرگــز نمـی تـوانـ یــکـ فــریــاد را سکـــوتــ نـامــید امـــا گـاه

nvspprrb2b8e.gif

هـرگــز نمـی تـوانـ یــکـ فــریــاد را سکـــوتــ نـامــید


امـــا گـاه یــکـ سکـــوتــ نــامــی بهتـــر و رَســـاتـر از فریـاد نــدارد

qkij0evtq32o.jpg
PнoTo вy Me

1460442819461577_gif.gif1460442812883844_gif.gif1460442805588391_gif.gif1460442798277663_gif.gif1460442791426765_gif.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است